»Kdor misli da je varnost draga naj si privošči nesrečo«

Spoštovani obiskovalci spletne strani Združenja Slovenskih Poklicnih Gasilcev, dovolite, da vam na kratko predstavim našo organizacijo.

 »Obstajajo službe, ki služijo denar, službe, ki nudijo ugled in slavo in so službe s poslanstvom. Biti poklicni gasilec, ni le služba, to je zaveza, ki jo gasilec s svojim življenjem daje za življenje drugega. Obljuba, da bo pomoč drugemu postavil pred lasten strah in nagonski beg od življenjskih nevarnosti. Poklicni gasilec je človek, ki je za vas, četudi ste zanj popoln tujec, pripravljen dati »roko v ogenj« in tvegati svoje življenje.« – (Miran Korošak predsednik ZSPG)

Med poklicnimi gasilci je že dalj časa obstajala želja in ideja o združevanju na strokovni ravni. To pa naj bi temeljilo na odpravi pomanjkljivosti v izobraževanju, izmenjavi izkušenj iz intervencij in vaj, ter analiz večjih intervencij po Sloveniji. Glede na te ideje in želje je nastal osnutek Statuta takratne zveze poklicnih gasilcev, kateri je bil predan vpogled 9 poklicnim gasilcem po različnih enotah po Sloveniji.

Prvi sestanek je bil 18.11.1994 v Novem mestu, kasneje pa sta še bila dva sestanka 22.12.1994 v Kopru in 01.02.1995 v Mariboru.

Eden glavnih sklepov pa je bil, da bo to organizacija, ki bo vključevala vse zaposlene poklicne gasilce po enotah, članstvo pa bo prostovoljno. S tem pa so bili izpolnjeni vsi pogoji in se je pristopilo k ustanovitvi ZSPG, v Mariboru na ustanovnem občnem zboru, ki je bil 23.02.1995. Najprej je bilo članstvo samo iz teritorialnih poklicnih enot, kasneje pa so se še pridružili poklicni gasilci zaposleni v industriji.

Poklicni gasilci smo se povezali v skupno organizacijo Združenje Slovenskih Poklicnih Gasilcev, z namenom , da bi še bolje služili svojemu poslanstvu. Organizacija nam danes omogoča strokovno raven sodelovanja, sodelujemo pri pripravi zakonov,  pripravi šolskega programa za poklicne gasilce, pri izvajanju skupnih izobraževanj in usposabljanj, deljenje izkušenj, ter pomoč pri odpravljanju določenih delovnih  pomanjkljivosti.

 Zelo dobro sodelujemo z Upravo RS za Zaščito in reševanje, Gasilsko zvezo Slovenije in Sindikatom Poklicnih Gasilcev Slovenije.

Tako smo v Združenju Slovenskih Poklicnih Gasilcih, združeni vsi poklicni gasilci, od javnih zavodov, industrijskih poklicnih gasilcev, letaliških gasilskih enot in prostovoljnih gasilskih društev z poklicnim jedrom , v katerih so zaposleni poklicni gasilci.

Danes je v Združenju Slovenskih Poklicnih Gasilcev včlanjenih več kot 800 poklicnih gasilcev in članstvo se še povečuje.

Pred nami je še veliko tem, ki so pomembne za poklicne gasilce, kot v javnih zavodih in industriji. Te pa  moramo razrešiti v tem mandatu 2015 – 2019, kot so : izobraževanje poklicnih gasilcev, zaposlovanje, delovni pogoji in upokojevanje, skupni občinski organi na področju zaščite in reševanja, enotne svečane uniforme poklicnih gasilcev, nakupi gasilske tehnike, industrijsko gasilstvo ( šolnine, olajšave, pogodbe z lokalno skupnostjo ).

Na področju zagotavljanja visoke ravni  požarne varnosti je zelo pomembna preventiva, kjer bi lahko vključili poklicne gasilce  v zadnjem obdobju poklicne kariere , prav tako na področju preiskovanja požarov in ugotavljanja vzrokov. Preventivna služba v gospodarskih podjetjih je zapostavljena, ukinjajo se industrijske gasilske enote in te industrije, ki ukinjajo gasilske enote se sploh ne zavedajo svoje odgovornosti.

Zato bomo v Združenju Slovenskih Poklicnih Gasilcev, dali velik poudarek na ta problem in opozarjali vse pristojne službe, da do tega ne bi  prihajalo. Kajti že sama prisotnost poklicnega gasilca v industriji pomeni povečanje požarnega varstva –  s preventivnimi obhodi, pregledi gasilnikov in opozarjanjem na pomanjkljivosti.

Delo gasilca je naporno in odgovorno delo, zlasti pa stresna naloga, saj je gasilcem zaupana izjemna velika odgovornost, ko moramo odločati med življenjem in smrtjo.

Najbolj pomembna naloga pa je vzpostavitev pogojev – finančnih –  za zaposlitev sekretarja, ki bo lahko zastopal neposredno interese ZSPG in pridobitev poslovnega prostora v Ljubljani. Nevarnosti in nepredvidljivi dogodki pa nas spremljajo povsod, na vsakem koraku. Živimo v času in okolju, v katerem so prisotni različni naravni pojavi, potresi, plazovi, poplave in požari. Poklicni gasilci smo močno strokovno jedro slovenskega gasilstva, saj namenimo velik poudarek stalnemu strokovnemu usposabljanju in izobraževanju in to nam priznava širša strokovna javnost.

Zato bomo v Združenju slovenskih poklicnih gasilcev strmeli še naprej, da bo izobraževanje in usposabljanje poklicnih gasilcev na najvišjem možnem nivoju. Osnovno šolanje za poklicne gasilce na Igu, je zelo kvalitetno ,pri šolanju poveljniškega kadra pa so še pomanjkljivosti.

Edina in pravilna pot bi bila ponovna uvedba benificiranega delovnega staža. To bo potrebno doseči čimprej med sindikatom Poklicnih Gasilcev Slovenije in vlado. Sistem benificirane delovne dobe bi bil prijaznejši do zaposlenih in delodajalcev. Kajti ne predstavljam si, da bi operativni gasilec moral delati do 65 leta starosti.

Pomoč sočloveku, pripravljenost, požrtvovalnost in pogum so le nekatere vrline, ki  oblikujejo nas gasilce.

Predsednik ZSPG

Miran Korošak