Gasilska šola

Danes je 26. generacija kandidatov za poklic gasilca zaključila najzahtevnejše in najdaljše usposabljanje v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje.

Od leta 1994 do danes se je tu usposabljalo že 1102 gasilcev. Letošnja generacija je s stališča velikosti generacije nadpovprečna (povprečje šteje 42,38), saj je usposabljanje zaključilo 57 kandidatov, ki povprečno štejejo 25,9 let. 

12 novih gasilcev bodo pridobljeni poklic opravljali v Javnih poklicnih gasilskih zavodih, 3 v prostovoljnih gasilskih društvih ter 12 v gospodarskih družbah. V tem času je kandidate za opravljanje poklica gasilec usposabljalo 85 predavateljev, inštruktorjev in tehničnih sodelavcev.

Novi poklicni gasilci so prikazali znanje iz gašenja požara v večstanovanjski hiši, tehničnega reševanja ob delovni nesreči na gradbišču, posredovanja ob nesreči z nevarno snovjo v industrijskem obratu, tehničnega reševanja ob prometni nesreči na težko dostopnem terenu, gašenja požara v eno stanovanjski hiši ter iz reševanja onemoglega delavca iz vrvi.

Minister Karl Erjavec je ob pozdravnem nagovoru poudaril, da gasilci prikazujejo steber zaščite in reševanja. Ob koncu pa je generalni direktor Uprave RS za zaščito in reševanje Darko But še dodal, da so se vsem izpolnile sanje, saj so postali poklicni gasilci.

vir: URSZR