Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami B

Zakon o gasilstvu

Zakon o varstvu pred požarom

Zakon o varstvu pred požarom - ZVPoz-C

Zakon o varstvu pred utopitvami

Zakon o varstvu pred utopitvami - ZVU-B

Pravilnik o vozilih s prednostjo in vozili za spremstvo

Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč

Pravila gasilske službe 2010

Posebna pravila gasilske službe prostovoljnih gasilcev 2010

Pravilnik o gasilski uniformah, oznakah, činih, opremi ter gasilskih izkaznicah 2007

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o gasilskih uniformah, oznakah, činih, opremi ter gasilskih izkaznicah 2011