Natisni

ZDRUŽENJE SLOVENSKIH POKLICNIH GASILCEV

SLOVENIAN PROFESSIONAL FIREFIGHTERS ASSOCIATION

Vojkova cesta 19, 1000 Ljubljana

http://www.zspg112.si

e-mail : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

e-mail : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Jesenice 26.1.2016

Zadeva : Zapisnik 5 . seja UO ZSPG, ki je bila dne 21.1.2016 ob 9:00 v prostorih PGE Celje.

Prisotni člani UO ZSPG : Korošak Miran KGZ Ravne na Koroškem, Primož Vasle PGE Gorenje ,Luka Kuroš GARS Jesenice, Boštjan Smodiš PGE Trbovlje, Dejan Škrubej GRC Novo Mesto ,Boštjan Robek PGE Krško, Primož Žnider CPV Domžale, Denis Nušinovič JZZPR Maribor, Dušan Batista GRC Ajdovščina, Boris Žnidarko PGE Celje, Gregor Matej KGZ Ravne ,Rok Košir GB Ljubljana, PIGD Impol Peter Kos.

Opravičeno Odsotni : Obad Tomaž GB Koper, Primož Maurič ZGRS Sežana , Črt Praprotnik GRS Kranj, Jože Rozman GRS Aerodrom, Amer Cošić PGE Nova Gorica

Dodatno vabljeni na sejo : Franci Petek poveljnik GZS,

Predstavnik URSZR : Franci Šink

Predstavnik šole ICZR Ig : , Marko Zibelnik ICZR opravičil odsotnost

Predstavnik SGRZ : Janko Požežnik direktor PGE Celje

Vse prisotne na seji UO ZSPG je pozdravil predsednik ZSPG Miran Korošak in predlagal dnevni red, kot je bil napisan na vabilu seje, katerega so člani UO ZSPG potrdili.

Direktor PGE Celje, g. Janko Požežnik je vse prisotne lepo pozdravil in jim zaželel dobrodošlico v PGE Celje. Na kratko je nekaj besed namenil o sami enoti PGE Celje, pa tudi o hudi nesreči njihovih gasilcev, med požarno intervencijo.

Pod 1. točko dnevnega : Pregled zapisnika 4. seje UO ZSPG in potrditev sprejetih sklepov.

Tajnik prebere zapisnik in sklepe 4. seje UO ZSPG.

SKLEP: Zapisnik in sprejeti sklepi 4. Seje UO ZSPG se potrdijo in sprejmejo.

Pod 2. točko dnevnega reda: izobraževanja in usposabljanja.

Izvajala se bodo vsa izobraževanja po programu GZS, po gasilskih enotah se pošlje dopis na katerih bodo enote same določile vrsto usposabljanja oz. izrazile željo po vrsti izobraževanja.

Rok Košir (GBL), predstavi tečaj odpiranja vrat in ključavnic. Tečaj bi potekal ali na gasilski brigadi v Ljubljani ali v gasilski šoli na Igu, pod vodstvom gasilca iz GB Ljubljana, ki je za to strokovno usposobljen. Tečaj bi potekal dva dni v dveh skupinah, skupaj maksimalno 15 udeležencev, en dan ena skupina, drugi dan druga skupina. Tečaj bi izpeljali nekje v oktobru 2016.

Potem bi nekje v septembru, oktobru organizirali tudi delavnice in osnovno predstavitev iz področja vrvne tehnike. Delavnice bodo namenjene vsem gasilcem. Za izvedbo bodo poskrbeli Košir (GBL), Zibelnik (ICZR), Škrubej (GRC Novo Mesto), na lokaciji gasilske šole na IG-u. Skupine bi štele od 10 do 20 udeležencev, dve skupini v dveh dneh.

SKLEP: Organizira se tečaj odpiranja ključavnic in vrat ter osnovni tečaj iz vrvne tehnike

SKLEP: Pošlje se dopis po enotah za usposabljanje oz. plan za leto 2016

SKLEP : Organizacijo tečaja odpiranja vrat in ključavnic bo v celoti pokril strošek izobraževanja ZSPG

Pod točko 3. dnevnega reda : določitev datuma za 21 občni zbor ZSPG

Možni termini: 23.3., 24.3., 25.3.2016.

SKLEP: Občni zbor ZSPG bo 25.3.2016 ob 10:00, v prostorih ICZR na Igu.

Pod točko 4. dnevnega reda: Predstavitev tiskovne konference, ki bo po končani seji ( 20 obletnica ZSPG, delovanje ZSPG , namen, cilji, odlikovanje poškodovanih gasilcev PGE Celje )

Po krajši razpravi je predsednik poudaril, da se bodo v bodoče odlikovali vsi poklicni gasilci, ki se bodo poškodovali na intervenciji. Naša naloga ni odkrivanje napak na intervenciji, to je naloga enote, poveljnika enote in direktorja. V delo enote ZSPG pa ne more posegat. Poklicnih gasilcev je trenutno okoli 800 , in vsak poklicni gasilec, ki bo utrpel poškodbo na intervenciji bo odlikovan z medaljo za hrabrost, ne glede na to iz katere enote prihaja. Nam je važno , da se gasilci vrnejo zdravi in nepoškodovani iz intervencije. Ne more pa ZSPG odlikovati vsakega poklicnega gasilca , ki bi v intervenciji rešil človeško življenje. To je naše delo za katerega smo plačani. Lahko bi se zgodilo , da bi nekdo potem dobil 5 odlikovanj za hrabrost, ker pač je naše delo tako specifično in potem bi to odlikovanje izgubilo svoj smisel. Delo poklicnega gasilca je najbolj cenjen poklic v Sloveniji in Evropi, je pa zelo nevaren poklic in v Sloveniji premalo cenjen.

Je pa žalostno, da si poklicni gasilci nasprotujemo odlikovanju posameznikom, namesto , da bi to naredili z veseljem in ponosom ter na najbolj možen način predstavili delo poklicnega gasilca in nevarnosti poklica.

Naloga komisije za odlikovanja pa je , da se sestane pregleda predloge in na osnovi teh se odloči na vrsto odlikovanj in priznanj. Ni pa naloga komisije, da predloge prenaša v svojo enoto in jih sprašuje za mnenje. Mnenje poda komisija , ki je bila potrjena na volilnem občnem zboru.

Če pa imajo Poklicne gasilske enote pripombe na samo vodenje intervencije in na gašenje, pa naj se obrnejo na direktorja PGE Celje . Verjamem da jim bo direktor PGE Celje z veseljem podal vse odgovore na vprašanja.

Direktor PGE Celje , je v krajši razpravi tudi predstavil samo analizo požara v Celju, katera ni pokazala pomanjkljivosti . Bodo pa v kratkem naredili seminar, na katerem bo predstavljeno vse v zvezi z požarom in poškodbami gasilcev.

Predsednik ZSPG je vsem poškodovanim poklicnim gasilcem zaželel čimprejšnje okrevanje in vrnitev med svoje kolege na izmeno.

SKLEP: Podeli se odlikovanja vsem poškodovanim gasilcem iz Celja

Pod točko 5. dnevnega reda : Razno ( tekoča problematika, novi člani, odlikovanja , smučanje, nogomet, tek, kolesarjenje.)

Žnidarko iz PGE Celje je predlagal ustanovitev komisije, ki bi vodila analize večjih intervencij.

Odlikovali bomo gasilce za 10 in 20 let dela v gasilski enoti, kateri imajo poravnano članarino. Članstvo se bo preverjalo .

Članarina za leto 2016 ostane nespremenjena, 5 evrov. Pobere so do konca aprila.

Primož Žnidar (CPV Domžale), na kratko razloži dogajanje v enote. Z podjetjem Helios so prekinili sodelovanje in tako z 1.6.2016 začnejo delovati kot 14. Javni gasilski zavod. Pred njim je še kar nekaj ovir, vendar jih za zdaj uspešno rešujejo. Razvila se je daljša razprava, tudi iz strani URSZR (Šink).

Tradicionalni gasilski veleslalom bo tudi to leto in sicer 4.3.2016 na Golteh s startom ob 10:00. Dnevna vozovnica z malico in vsemi nagradami bo 36 evrov na posameznega tekmovalca.

SKLEP : Članarina za leto 2016 je 5 € in se pobere ter nakaže do konca aprila 2016. Predstavniki enot naredijo seznam članov na katerega se podpišejo člani ZSPG, da so poravnali članarino , fotokopija pa se pošlje na ZSPG.

SKLEP : Veleslalom ZSPG, se organizira na smučišču Golte Mozirje. Prijavnica in dopis so že bile poslane na vse enote članice ZSPG .

Podatki za plačilo članarine 2016 :

ZDRUŽENJE SLOVENSKIH POKLICNIH GASILCEV

Vojkova cesta 19

1000 Ljubljana

DŠ : 60096977

TRR pri SKB: 03134 – 1000004026

Matična številka : 5913764

Namen plačila : Članarina ZSPG za leto 2016

Novi Člani :

Sprejme in potrdi se novi član :

Marko Kovač CPV Domžale

Seja je bila zaključena po uradni tiskovni konferenci ob 12:00 uri.

Tajnik ZSPG

Luka Kuroš