Dobrodošli na spletni strani Združenja slovenskih poklicnih gasilcev!

 

 

 

Welcome to the official website of Slovenian professional firefighter association!

 

ZDRUŽENJE SLOVENSKIH POKLICNIH GASILCEV SLOVENIAN PROFESSIONAL FIREFIGHTERS ASSOCIATION Vojkova cesta 19, 1000 Ljubljana http://www.zspg112.si e-mail : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. e-mail : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

 

Jesenice 23.12.2015

 

Zadeva : Zapisnik 4 . seje UO ZSPG, ki je bila dne 16.12.2015 ob 9:30 v prostorih GZ Trbovlje.

Prisotni člani UO ZSPG : Korošak Miran KGZ Ravne na Koroškem, Primož Vasle PGE Gorenje , Črt Praprotnik GRS Kranj, Luka Kuroš GARS Jesenice, Boštjan Smodiš PGE Trbovlje, Dejan Škrubej, Boris Žnidarko PGE Celje, Gregor Matej KGZ Ravne ,Rok Košir GB Ljubljana, Primož Maurič ZGRS Sežana, Boštjan Robek PGE Krško, Denis Nušinovič JZZPR Maribor.

Prisotni člani NO, ČR : Matej Lovrec , Boris Keršič, Klemen Zupančič,

Opravičeno Odsotni : Obad Tomaž GB Koper, Dušan Batista PGE Ajdovščina, Jože Rozman GARS Brnik, Primož Žnidar CPV Domžale, Kos Peter PIGD Impol ,

Predstavnik GZS : Franci Petek poveljnik GZS ,

Predstavnik URSZR : namestnik generalnega direktorja URSZR Brane Dervodel. Franci Šink URSZR ,

Predstavnik SGRZ : Tomaž Kučič SGRZ opravičil odsotnost,

Vse prisotne na seji UO ZSPG je pozdravil predsednik ZSPG Miran Korošak in predlagal dnevni red, kot je bil napisan na vabilu seje, katerega so člani UO ZSPG potrdili.

Pod 1. točko dnevnega reda: Pregled zapisnika 3. seje in potrditev sprejetih sklepov.

Tajnik prebere zapisnik in sklepe 3. seje UO ZSPG.

SKLEP: Zapisnik in sprejeti sklepi se 3. seje se potrdijo in sprejmejo.

Pod 2. točko dnevnega reda: 20. Obletnica ZSPG v Mariboru.

Kratko poročilo predsednika ZSPG Mirana Korošaka.

Svečanost v Mariboru je bila izpeljana odlično in na nivoju, kot smo si ga zamislili. Na svečanosti je bilo prisotnih 216 povabljenih gostov in poklicnih gasilcev, ter 35 ustanovnih članov.

Zahvala gre vsem, ki so kakorkoli pomagali pri izpeljavi le te. Posebna zahvala gre poklicnim gasilcem v Maribor, ki so v veliki meri pripomogli pri organizaciji in logistiki. ZDRUŽENJE SLOVENSKIH POKLICNIH GASILCEV SLOVENIAN PROFESSIONAL FIREFIGHTERS ASSOCIATION Vojkova cesta 19, 1000 Ljubljana http://www.zspg112.si e-mail : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. e-mail : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

Obletnice se je udeležilo kar nekaj visokih gostov iz ministrstva, vlade in poslancev . Zahvala gre tudi vsem udeležencem poklicnih gasilskih enot.

Ob tej priliki smo izdali bilten ob 20 obletnici, obeske za ključe in zgibanke, katere so prejeli vsi udeleženci.

Slavnostna govornica je bila ministrica za obrambo gospa Andreja Katič.

Pod točko 3. dnevnega reda : Razno.

- Predstavljen je bil finančni plan za leto 2016, kateri je postavljen precej ambiciozno. Finančni plan so tudi člani UO ZSPG potrdili in sprejeli sklep.

- Udeležili smo se skupnega sestanka skupnosti direktorjev, URSZR in ZSPG v Ljubljani.

- 12.1.2016 smo vabljeni na razgovor k ministrici za obrambo, gdč. Andreji Katič, kjer naj bi se dogovarjali glede najema prostora in zaposlitve administratorja ZSPG.

- Iz gasilske šole smo dobili dopis in račun za poravnavo stroškov občnega zbora še iz leta 2011, 2012 in 2013. Pol je že plačano, pol pa po dogovoru z vodjem šole do aprila 2016.

- Donacije za izvedbo 20. obletnice: - Zavarovalnica Triglav, Webo Maribor, Mistar,

- Na pobudo zaposlenih gasilcev v Gasilskem zavodu Trbovlje smo poslali dopis Županji občini Trbovlje, glede zaposlovanja oz. nadomeščanja gasilcev, ki odhajajo v pokoj.

- Članarina je poravnana v celoti, problem je le pri gasilcih Cerklje ob Krki, potrebno se bo sestati in dogovoriti.

- Predstavljen nam je bil neljubi dogodek, ki se je zgodil v Celju, ko so se med požarno intervencijo huje poškodovali štirje gasilci. Po končani analizi bo več znanega. Gasilce, ki so se poškodovali na intervenciji v Celju , so v bolnici obiskali predsednik ZSPG Miran Korošak, direktor PGE Celje Janko Poženik, vodja operative PGE Celje Jože Plesnik in Jože Ratajc

- Udeležili smo se sestanka na upravi z SPGS, URSZR in SGRZ

- Udeležili smo se seje požarnega sklada, delovne skupine GEŠP enot, poveljstva CZ ,

- Prijavili se bomo na razvojne naloge , ki jih bo razpisal požarni sklad

- 21.12.2015 smo vabljeni na skupni sestanek z direktorji javni zavodov.

- Podano je bilo poročilo NO, predstavil ga je Boris Keršič iz PGE Maribor, vsa plačila potekajo po planu, za zdaj smo na zeleni veji.

- Pod točko razno je namestnik generalnega direktorja URSZR Brane Dervodel , poudaril , da nam je končno uspelo najti skupen jezik z direktorji in le to močno pozdravlja, pohvalil delo ZSPG,

- g. Franci Šink opomnil na sestanek z ministrstvom za kulturo glede posredovanja pri požarih na objektih, ki so pod kulturno dediščino. Pozval nas je, da pripravimo naš plan in se potem usklajujemo še z drugimi službami. Za izpite za celinske vode je predstavnik URSZR Franci Šink opozoril, da se potrebni dokumenti oddajo do konca leta.

- Poveljnik GZS Franci Petek prav tako pozdravlja skupno sodelovanje vseh štirih odborov, saj le na tak način lahko dobro delamo.

ZDRUŽENJE SLOVENSKIH POKLICNIH GASILCEV SLOVENIAN PROFESSIONAL FIREFIGHTERS ASSOCIATION Vojkova cesta 19, 1000 Ljubljana http://www.zspg112.si e-mail : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. e-mail : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

 

- Boris Žnidarko iz PGE Celje sprašuje kako je z permanentnimi izobraževanji; Potem ga zanima tudi glede usposabljanja gasilskega psa, namreč v svojih vrstah imajo tudi vodnika reševalnega psa, ki je do neke mere že usposobljen, sodeluje tudi pri enoti USAR Slovenija; zaenkrat se poveže z gasilci GRS Kranj, pri njih je ravno tako vodnik reševalnega psa, ki ga uporablja tudi v gasilske namene, glede izobraževanj pa se bomo pozanimali pri URSZR.

- Črt Praprotnik je povedal da trenutno so ta izobraževanja le pri GZS, se pa pripravlja raziskovalna naloga, katere bo razpisal požarni sklad. Raziskovalna naloga pa bo pokazala rezultate pri poklicnih gasilcih, najbrž v naslednjem letu. Vmes pa je še potekala debata o usklajevanju izobraževalnega programa (popravek pogojev za udeležbo na izobraževanju vroči trening B/poklicni gasilci ).

- Čimprej je potrebno poenotiti svečane uniforme poklicnih gasilcev.

- Potne naloge je potrebno oddati do konca leta 2015

- V Celju se bo v Januarju 2016 organizirala, tiskovna konferenca, kjer bomo predstavili naše delo do sedaj in za naprej. Prav tako pa bomo odlikovali gasilce iz PGE Celje, ki so se poškodovali na intervenciji.

 

SKLEPI:

- SKLEP : Finančni plan se sprejme in potrdi, poslan bo na URSZR

- SKLEP : Potrdi se pregled dosedanjega dela

- SKLEP : Članarino so poravnale vse enote in člani ZSPG. Trenutno je 850 članov.

- SKLEP : Čimprej je potrebno poenotiti svečane uniforme poklicnih gasilcev

 

Potrditev novih članov:

- NEJC ILAR GRC Novo Mesto

- Marko Muhič GRC Novo Mesto

 

Po končani seji je predsednik Miran Korošak povabil na zaključno kosilo v Zagorje v gostišče Kum, Ule Jože v Zagorje ob Savi, kjer se nam je lepo zahvalil za doseženo in opravljeno delo, obenem pa je zaželel poklicnim gasilkam in gasilcem, vesele in mirne božične praznike in vse dobro v novem letu 2016.

Seja je bila zaključena ob 11:30 uri.

Tajnik ZSPG Luka Kuroš