Dobrodošli na spletni strani Združenja slovenskih poklicnih gasilcev!

 

 

 

Welcome to the official website of Slovenian professional firefighter association!

 

AKTUALNO - EPIDEMIJA COVID - 19

                                                                                             Dravograd 15.10.2015

Zadeva : Zapisnik 3 . seja UO ZSPG, ki je bila dne 15.10.2015 ob 10:00 v prostorih ICZR na Igu.        

Prisotni člani UO ZSPG : Korošak Miran KGZ Ravne na Koroškem, Primož Vasle PGE Gorenje , Črt Praprotnik GRS Kranj, Luka Kuroš GARS Jesenice, Jože Rozman GRS Aerodrom, Boštjan Smodiš PGE Trbovlje, Dejan Škrubej , Marko Zibelnik ICZR Ig, Dušan Batista GRC Ajdovščina, Gregor Matej KGZ Ravne ,Rok Košir GB Ljubljana, Denis Nušinovič JZZPR Maribor, Primož Žnider CPV Domžale,

Opravičeno Odsotni : Obad Tomaž GB Koper, Primož Maurič ZGRS Sežana , Boštjan Robek PGE Krško,Boris Žnidarko PGE Celje,

Neopravičeno odsoten : PIGD Impol

Dodatno vabljeni na sejo : Franci Petek poveljnik GZS ( opravičil ), Aleksander Ogrizek SPGS, David Švarc

Predstavnik URSZR : namestnik generalnega direktorja URSZR Brane Dervodel. Franci Šink, Boštjan Pokljukar protokolarna služba MORS,

Predstavnik SGRZ : ni bilo predstavnika,

Vse prisotne na seji UO ZSPG je pozdravil predsednik ZSPG Miran Korošak in predlagal dnevni red, kot je bil napisan na vabilu seje, katerega so člani UO ZSPG potrdili.

Pod 1. točko dnevnega reda je bil pregled zapisnika 2. seje in potrditev sprejetih sklepov.

Tajnik prebere zapisnik in sklepe 2. Seje UO ZSPG :

SKLEP : Zapisnik in sprejeti sklepi 2. seje se potrdijo in sprejmejo.

Pod točko 2. dnevnega reda : Pregled dosedanjega dela

-          Udeležili smo se svečanosti ob 60 obletnici PGE Celje in jim izročili plaketo ZSPG

-          Udeležili smo se 18 seje poveljstva GZS, ki je bila v Radljah ob Dravi in se tudi udeležili svečanosti ob otvoritvi novega gasilskega doma in 140 let PGD Radlje ob Dravi

-          Poslali smo dopise za donatorstvo ob naši obletnici in dobili 4 pozitivne odgovore, Zavarovalnica Triglav, Mi-Star, BTC Ljubljana, Mercator Ljubljana

-          Organizirali smo posvet na temo Požarna straža in vodenje velikih intervencij, Seminarja se je udeležilo 70 gasilcev iz vseh enot ZSPG, Zahvala gre PGE Gorenje Velenje in njihovi direktorici ga. Vilma Fece, za dobro organizacijo in gostoljubje.

-          Ministrica za obrambo ga. Andreja Katič je potrdila navzočnost na obletnici.,

-          09.11.2015 bo na Igu seminar na temo Ukrepanje ob nesrečah z nevarno snovjo, sodelovanje z policisti na terenu na intervenciji, opremljanje GEŠP enot. Čakamo še samo na potrditev predavateljev iz strani Policije, nato bomo razpisali seminar.

-          Brane Dervodel je razložil kako je z požarnim skladom in da sta predstavnika ZSPG potrjena, (Korošak , Praprotnik ) sledila je krajša razprava.

-          Na SGRZ smo naslovili dopis, da ZSPG ni podružnica sindikata PGS ampak, da ZSPG zastopa stroko in tako bo tudi v bodoče.

-          Pričeli smo označevanjem poklicnih gasilcev z položajnimi oznakami ter potrdili in sprejeli sklep, da se sprejmejo in potrdijo položajne oznake poklicnih gasilcev, ki so priloga zapisnika. Ko pa bo SGRZ pripravljena na sodelovanje, pa bomo tudi spremenili funkcijske oznake poklicnih gasilcev in tudi sprejeli sklep, ( oznake kot so nam. vodje izmene , vodja izmene itd.)

-          Vse aktivnosti, ki so bile glede Bogatajevih dni v Murski Soboti so odpadle in se prestavijo na maj 2016.

-          Prisotni člani UO in prisotni na seji so dobili majice in kape ZSPG.

 

SKLEP : Potrdi se pregled dosedanjega dela

SKLEP : sprejmejo in potrdijo položajne oznake poklicnih gasilcev, ki so priloga zapisnika.

Pod točko 3. dnevnega reda : Priprave na 20 obletnico ZSPG, 25.11.2015 v Mariboru

Predstavnik protokolarne službe Boštjan Pokljukar, je predstavil kako to poteka in kako naj bo izpeljano. V naslednjem tednu se z predsednikom ZSPG sestaneta in pregledata in dopolnita manjkajoče zadeve. Svečanost bo izpeljana tako kot mora biti.

Napak si ne smemo privoščiti. Na članih UO iz katerih enot prihajajo ustanovni člani je, da pokličejo te člane in se pozanimajo o njihovi udeležbi na svečanosti. To pa sporočijo predsedniku ZSPG do 21.10.2015, zaradi nabave priznanj in plaket. ( Maribor, Kranj, Ljubljana, Koper , Novo Mesto, Ravne na Koroškem , Celje, seznam so dobili predstavniki na svoj e- naslov )

Prireditev bo povezovala Maja Gorjup Zdovc, ki se z temi aktivnostmi profesionalno ukvarja.

Poleg vojaškega orkestra bo nastopila še vokalna skupina Il Divji, ki bo popestrila prireditev.

Naredil se bo tudi bilten na temo 20 obletnice ZSPG.

Vse enote ki razpolagajo z prapori naj se dogovorijo z direktorji, da ga prinesejo na svečanost, ker bo tudi koračnica za prihod in odhod praporjev.

Vmes se bodo podelile plakete in priznanja najbolj zaslužnim.

Povabi se še župana Mestne Občine Maribor na svečanost.

Priznanja bodo narejena tako,da jih bodo dobili tisti ki bodo prisotni, če pa koga ne bo pa naj se javi, da se ga ne kliče.

Zelo veliko vlogo pri izvedbi svečanosti bo imela URSZR.

Povabili bomo vse z katerimi sodelujemo.

Zahvalili se bomo tudi donatorjem, ki nam bodo priskočili finančno na pomoč pri sami izvedbi.

Za hrano bo poskrbela Elite Catering iz Maribora, ki to opravlja v Narodnem Domu . Ponudba je sestavni del zapisnika. Cena se bo še korigirala.

Na svečanost se bodo povabile vse poklicne enote in bo potrebno javiti samo številčno udeležbo.

Na svečanost se povabi vse direktorje poklicnih enot, Industrijskih enot in PGD z poklicnim jedrom, prav tako se na slovesnost povabi tudi vse župane iz občin iz katerih so poklicne enote.

Za fotografiranje na svečanosti smo zaprosili nam.generalnega direktorja, da se pogovori z Bojanom

Svečanost bo izpeljana v eni uri in nato sledi pogostitev oziroma druženje vseh prisotnih .

Pod točko 4 dnevnega reda: Razno

-          Letališče Maribor do sedaj ni aktivno sodelovalo in so se po pogovoru z njimi odločili, da od letos naprej poravnajo članarino in se ponovno včlanijo. Odziva še ni od PGE Paloma, Letališča Portorož čeprav je bilo obljubljeno da me bodo kontaktirali, PGE Livarna Maribor, Cerklje Slovenska Vojska. Zapisnik pa prejemajo člani teh enot vendar povratne informacije ni. Trenutno je v ZSPG več kot 800 članov in se še povečuje.

-          Bivši predsednik je izdal dva računa v vrednosti cca 500 €, za izdelavo novoletnih koledarjev, katero je izdelalo njegovo podjetje. Sklep za nabavo teh koledarjev pa ni bil sprejet na UO ZSPG. Posvetovali se bomo z odvetnikom, da se pravno reši in dogovori o poplačilu.

-          Predsednik SPGS Aleksander Ogrizek je predstavil aktualnosti v sindikatu, ki se trenutno odvijajo , prav tako je sekretar SPGS David Švarc pojasnil stališča, nakar se je razvila daljša razprava v kateri so sodelovali še predstavniki URSZR Brane Dervodel, Franci Šink in člani UO ZSPG.

-          Čimprej je potrebno poenotiti uniforme poklicnih gasilcev.

Sklep : Posvetovali se bomo z odvetnikom, da se pravno reši in dogovori o poplačilu koledarjev, katere je naredilo podjetje Janija Podrepška.

Sklep : Med člane ZSPG se ponovno sprejmejo gasilci Letališča Maribor, kateri bodo poravnali članarino za leto 2015. Njihov predstavnik je Vojko Levar.

Sklep : Članarina se redno plačuje, poravnali je še niso v GB Ljubljana, GRC Novo Mesto, GARS Jesenice.

Sprejmejo in potrdijo se novi člani ZSPG:

GB LJUBLJANA :

Jure Dolinar                                      Luka Škarja                                       Anže Koprivnikar

Andrej Košir                                      Suzana Anžur                                                Dejan Perušek

Primož Kržič                                      Jure Jamnik                                       Tomislav Černak

Žiga Knez                                           Jan Hrovat                                         Damjan Plestenjak

Peter Avsec                                       Rado Zupančič                                  Gorazd Breskvar

Aleš Finžgar                                       Srečko Lunar                                     Anže Bitenc

Aljaž Vrhovec                                    Franc Skok                                        Martin Možina

Milan Zdešar                                     Miha Bricelj                                       Anton Stamol

Žiga Žlogar                                        Jernej Pance                                      Peter Plot

Matjaž Čibej                                      Cveto Babnik                                    Miha Škarja

Boštjan Rangus                                 Luka Weber                                      Marjan Blatnik

Pavel Petrovčič                                 Ciril Kurent                                       Anton Dovč

Matej Kralj                                        Andrej Gostiša                                  Jože Kočar

Avgust Verhovec                              Marko Godec                                    Miha Rivo

Darjan Šteblaj                                   Franc Jurovič                                     Miha Tekavčič

Peter Marolt

GARS BRNIK :

Anuška Mandeljc

PODPORNI ČLAN :

Jožef Pogačar

PGE HENKEL MARIBOR :

Marko Cokoja

PGE AERODROM MARIBOR :

Marko Škodič                                               Primož Podgoršek

Seja je bila zaključena ob 13:00 uri.

Lep pozdrav

Tajnik ZSPG                                                   
Luka Kuroš