Dobrodošli na spletni strani Združenja slovenskih poklicnih gasilcev!

 

 

 

Welcome to the official website of Slovenian professional firefighter association!

 

 

 

Dravograd 17.09.2015

 

Zadeva : Zapisnik 2 . seja UO ZSPG, ki je bila dne 15.09.2015 ob 10:00 v prostorih ICZR na Igu.        

Prisotni člani UO ZSPG : Korošak Miran KGZ Ravne na Koroškem, Primož Vasle PGE Gorenje , Črt Praprotnik GRS Kranj, Luka Kuroš GARS Jesenice, Jože Rozman GRS Aerodrom, Boštjan Smodiš PGE Trbovlje, Dejan Škrubej , Marko Zibelnik ICZR Ig, Dušan Batista GRC Ajdovščina, Boris Žnidarko PGE Celje, Gregor Matej KGZ Ravne ,Rok Košir GB Ljubljana, PIGD Impol Kovač Mitja,

Opravičeno Odsotni : Obad Tomaž GB Koper, Primož Maurič ZGRS Sežana , Boštjan Robek PGE Krško,Primož Žnider CPV Domžale, Denis Nušinovič JZZPR Maribor,

Dodatno vabljeni na sejo : Franci Petek poveljnik GZS, Aleksander Ogrizek SPGS ( opravičil )

Predstavnik URSZR : namestnik generalnega direktorja URSZR Brane Dervodel              

Predstavnik SGRZ : ni bilo predstavnika,

Vse prisotne na seji UO ZSPG je pozdravil predsednik ZSPG Miran Korošak in predlagal dnevni red, kot je bil napisan na vabilu seje, katerega so člani UO ZSPG potrdili.

Pod 1. točko dnevnega : Sestava UO ZSPG

Predsednik je predlagal, da se naredi zamenjava na podpredsedniku in sicer Dejan Škrubej, zaradi obveznosti ne more opravljati svoje funkcije in predlaga da se ga zamenja.

Predlaga se Primož Vasle za podpredsednika za industrijo.

Člani UO ZSPG so potrdili zamenjavo z glasovanjem

SKLEP : Potrdi se Primož Vasle za podpredsednika za industrijo

Komisija za specifikacijo opreme se sestavi do naslednje seje.

Pod 2. točko dnevnega reda je bil pregled zapisnika 1. seje in potrditev sprejetih sklepov.

Tajnik prebere zapisnik in sklepe 1. Seje UO ZSPG :

SKLEP : Zapisnik in sprejeti sklepi 1. seje se potrdijo in sprejmejo.

Pod točko 3. dnevnega reda : Pregled dosedanjega dela

-          Udeležili smo se sestanka pri ministrici za obrambo ga. Andreji Katič

-          Poslali smo dopis na URSZR o razlogih za ne imenovanje v požarni sklad ( obrazložitev podal predstavnik URSZR )

-          Udeležili smo se sestanka na URSZR ( Praprotnik , Korošak ) glede sodelovanja z Sindikati in SGRZ

-          Poslali smo dopis na URSZR za pogovor z predstavniki SGRZ ,

-          Poslali smo dopis za pomoč pri urejanju z vojaškim orkestrom ob 20 obletnici ZSPG

-          Ministrico za obrambo ga. Andrejo Katič smo uradlo zaprosili za osrednjo govornico na 20 obletnici ZSPG in je tudi potrdila,

-          Na URSZR smo se uradno obrnili za mnenje o činih in uniformah ( Lotrič ). Odgovor je bil, da se spoštujejo čini in uniforme, kot so zapisani v zakonu in uradnem listu, Uradni list RS, št. 113/2005 z dne 16. 12. 2005 , Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007 .

-          Podjetje PLUSTOČKA bo na 20 obletnici protokolarno vodilo prireditev in povezovala program.

-          Brane Dervodel je razložil kako je z požarnim skladom in da bosta predstavnika ZSPG potrjena, sledila je daljša razprava.

 

SKLEP : Potrdi se pregled dosedanjega dela

Pod točko 4. dnevnega reda : Dnevi Zaščite in Reševanja v Murski Soboti od 01. -03.10.2015

Predstavnik URSZR Brane Dervodel , je strokovno predstavil, potek Bogatajevih dni v Murski soboti.

ZSPG ima na razpolago 8m2 prostora, predstavili bomo delovanje vseh poklicnih gasilskih enot, ki so včlanjene v ZSPG ( JZ , Industrija, PGD ) ( power point predstavitev), v ta namen se je naredila zloženka ZSPG, kjer je predstavljeno naše delo, Wander Borut nam bo oblekel lutko z njegovo najnovejšo lahko obleko.

V soboto 03.10.2015 bomo imel ZSPG tudi posvet Nove tehnologije v vozilih in varnost.Posvet je v dvorani Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota, Zvezna ulica 10.

Vabilo sledi v naslednjem tednu in prav je da se ga udeležijo vsi poklicni gasilci.

Prisotnost po dnevih na dnevih ZiR v Murski Soboti :

Ime in priimek

Enota

01.10.2015

Kosilo

1

Miran Korošak

KGZ Ravne

DA

DA

2

Dušan Hunjadi

Ljutomer

DA

DA

3

Primož Vasle

PGE Gorenje

DA

DA

Ime in priimek

Enota

02.10.2015

Kosilo

1

Miran Korošak

KGZ Ravne

DA

DA

2

Rok Košir

GB Ljubljana

DA

DA

3

Dušan Hunjadi

Ljutomer

DA do 13

DA

4

Matej Gregor

KGZ Ravne

DA

DA

Ime in priimek

Enota

03.10.2015

Kosilo

1

Miran Korošak

KGZ Ravne

DA

DA

2

Milan Dubravac

GARS Brnik

DA

DA

3

Črt Praprotnik

GRS Kranj

DA

DA

4

Primož Vasle

PGE Gorenje

DA

DA

SKLEP : Potrdi se plan in udeležba na Bogatajevih dnevih

Po točko 5 dnevnega reda : Priprave na 20 obletnico

Priprave potekajo po planu , v mesecu oktobru se bo komisija sestala v Mariboru in dokončno dodelala potek dogodkov.

Denis Nušinović pa se dogovarja za vse stvari in je zelo aktiven na tem področju.

Pod točko 6 dnevnega reda: Razno

-          Skupna sestava komisij z GZS , sestanemo se v oktobru na GZS, že sedaj naši člani delujejo v istih komisijah,

-          Sodelovanje z Vizijo Varnosti se prekine, sodelovanje z njimi pa je stvar posameznih enot. Vodstvo ZSPG se sestane z njimi in se pogovori o možnostih skupnega sodelovanja.

-          ZSPG podpira programe gasilske šole, saj imajo ustrezno usposobljen kader, opremo in objekte.

-          Članarina : Članarino so v glavnem poravnali skoraj vsi člani za leto 2014 in 2015, veliko se jih je na novo včlanilo, tako da sedaj nas je že več kot 800. Nekaj posameznikov ne želi poravnati članarino za leto 2014, zato smo bili člani UO enotnega mnenja, da tisti , ki ne poravna članarine za 2014, se mu članstvo šteje od 2015 naprej, ko je poravnal članarino.

-          Predstavnik PGE Celje je prinesel denar za članarino za leto 2014 in 2015 in sicer 345 €. Denar se bo nakazal na TRR ZSPG

-          Franci Petek na kratko razloži delovanje GZS, pozdravlja sodelovanje z ZSPG in SGRS.

Sklep : Potrdi se sestava skupnih komisij z GZS

Sklep : Prekine se sodelovanje z Vizijo varnosti, sodelovanje je stvar posameznikov ali enot. Vodstvo ZSPG se sestane z njimi in se pogovori o možnostih skupnega sodelovanja. ZSPG podpira programe gasilske šole.

Sklep : Članarina se redno plačuje, posamezni člani ne želijo poravnati članarine za leto 2014, poravnali so jo za leto 2015, zato smo bili člani UO ZSPG enotnega mnenja, da tisti ki ne bo poravnal članarine za leto 2014 se mu šteje članstvo od 2015 naprej.

Sprejmejo in potrdijo se novi člani ZSPG:

PGE Celje :

Libeličnik David

Seja je bila zaključena ob 11:30 uri.

Lep pozdrav

Tajnik ZSPG                                                   
Luka Kuroš