Natisni

Vsem članom na voljo je Zapisnik 2 . seje UO ZSPG, ki je potekal 15.9. na Igu, v prostorih ICZR.