Natisni

Dravograd 02.07.2015

Zadeva : Zapisnik 1 . seja UO ZSPG,NO in ČR ki je bil dne 30.06.2015 ob 10:00 v prostorih ICZR na Igu.      

Prisotni člani UO ZSPG : Korošak Miran KGZ Ravne na Koroškem, Primož Maurič ZGRS Sežana, Primož Vasle PGE Gorenje , Primož Žnider CPV Domžale, Denis Nušinovič JZZPR Maribor, Črt Praprotnik GRS Kranj, Jože Rozman GRS Aerodrom, Boštjan Smodiš PGE Trbovlje, Dejan Škrubej , Marko Zibelnik ICZR Ig, Dušan Batista GRC Ajdovščina, Gregor Matej KGZ Ravne ,Rok Košir GB Ljubljana,

Opravičeno Odsotni : Obad Tomaž GB Koper, Luka Kuroš GARS Jesenice, Boštjan Robek PGE Krško, Peter Kos PIGD  Impol

Dodatno vabljeni na sejo : Milan Dubravac, člani NO Boris Keršič, Luka Pušnik in ČR Andrej Vilar, Marjan Mirt, Dušan Hunjadi ,

Predstavnik URSZR : Franci Šink se ni udeležil seje         

Predstavnik SGRZ : ni bilo predstavnika,

Vse prisotne na seji UO ZSPG je pozdravil predsednik ZSPG Miran Korošak in predlagal dnevni red, kot je bil napisan na vabilu seje, katerega so člani UO ZSPG potrdili.

Pod 1. točko dnevnega : Sestava UO ZSPG, NO in ČR

Predsednik je predlagal naslednjo sestavo, katero so člani UO , NO in ČR soglasno potrdili.

1. Predsednik UO ZSPG   MIRAN KOROŠAK KGZ Ravne
2. podpredsednik UO ZSPG ČRT PRAPROTNIK GRS Kranj
3. podpredsednik DEJAN ŠKRUBEJ GRC Novo Mesto
4. tajnik LUKA KUROŠ GARS Jesenice
5. evidentičar , industrija, pisanje člankov ,PRIMOŽ VASLE PGE Velenje
6. ROBEK BOŠTJAN PGE Krško
7. AMER COŠIČ PGE Nova Gorica
8. Žnidarko Boris PGE Celje  
9. Denis Nušinović JZZPR Maribor
10. Rok Košir GB Ljubljana
11. Dušan Batista GRC Ajdovščina
12.Boštjan Smodiš – GZ Trbovlje
13.Tomaž Obad – GB Koper

14.Primož Maurič – ZGRS Sežana
15. Matej Gregor KGZ Ravne
16.Jože Rozman - GARS Brnik 
17.Primož Žnidar – CPV Domžale 
18 . Peter Kos  - PIGD  Impol
18. Sekcija predstojnikov 
19. Predstavnik URSZR Franci Šink
20 Blagajnik Urška Hribernik-Kotnik Mošnjiček d.o.o
21. Aleš Cedilnik URSZR zunanji član za izobraževanje
22. Poveljnik GZS : Franci Petek

Odbor za pripravo 20 obletnice :

 1. Miran Korošak
 2. Črt Praprotnik
 3. Denis Nušinović
 4. Primož Vasle

Nadzorni odbor : vsaj 3x letno obisk pri blagajničarki samoinicijativno

1.predsednik Boris Keršič
2.član Damjan Kmetič
3.član Luka Pušnik


Častno Razsodišče :
1. predsednik Andrej Vilar
2. nam. predsednika Marjan Mirt
3. član Klemen Zupančič
4. član Dušan Hunjadi
5. član Matej Lovrec

Komisija za odlikovanja in priznanja :

1.Primož žnidar

2. Boštjan Šmodiš

3. Rok Košir

SKLEP : Potrdijo se predlagani člani in na naslednje seje se vabi poveljnika GZS.

Komisija za specifikacijo opreme se sestavi do naslednje seje.

Pod 2. točko dnevnega reda je bil pregled zapisnika 58. seje in potrditev sprejetih sklepov.

Tajnik prebere zapisnik in sklepe 58. Seje UO ZSPG :

SKLEP : Zapisnik in sprejeti sklepi 58. seje se potrdijo in sprejmejo.

Pod točko 3. dnevnega reda : Pregled dosedanjega dela

Miran Korošak, predsednik ZSPG, se ni udeležil seje poveljstva GZS , ki je bila v Črenšovcih, zaradi občnega zbora ZSPG.

Tudi v bodoče se bomo udeleževali vseh dogodkov, ki jih bo organizirala GZS.

Predsednik ZSPG je bil prisoten na zaključku 22.generacije poklicnih gasilcev, kjer je bil tudi slavnostni govornik ob zaključku šolanja.

Po enotah smo posredovali podatke o izvajalcih požarnega varovanja.

Kazenska ovadba proti Janiju Podrepšku je v teku, vodijo jo kriminalisti iz Kranja.

Sodelovali bomo z SGRZ in jih tudi v bodoče vabili na seje ZSPG.

Vabljeni smo bili na sindikalne igre poklicnih gasilcev , ki so bile na Ravnah na Koroškem.

Pod točko 4. dnevnega reda : Potek Volitev UO ZSPG, predsednik ZSPG,NO, ČR

Predsednik volilne komisije Milan Dubravac, je predstavil potek volitev, ki so potekale brez zapletov, razen dopisa, ki ga je dobila volilna komisija in člani UO pred občnim zborom. Dopis je bil prebran članom UO , Jani Podrepšek je bil vabljen na občni zbor in bi lahko sam predstavil poročilo , za čas njegovega predsedovanja v letu 2014.

Poročilo o izvedbi volitev je podal predsednik volilne komisije Milan Dubravac ,kateri je Upravni odbor ZSPG-ja seznanil z nevšečnostmi med volitvami;

Volilno pravico na volitvah je imelo 721 članov ZSPG.

Rezultati izvedbe volitev

PREDSEDNIK ZSPG :

Enota

Ime in priimek

Število glasov:

 1. KGZ Ravne na Koroškem

Miran Korošak

523


ČLAN UO ZSPG – upravni odbor :

Enota

Ime in Priimek

Število glasov:

 1. PGE Gorenje Velenje

Primož Vasle

19

 1. CPV Domžale

Primož Žnider

36

 1. Aerodrom Ljubljana

Jože Rozman

29

 1. ZGRS Sežana

Primož Maurič

23

 1. PIGE Impol

Peter Kos

11

 1. JZGRS Kranj

Črt Praprotnik

24

 1. JZZPR Maribor

Denis Nušinovič

37

 1. Henkel Maribor

Jože Jerenko

0

 1. GZ Trbovlje

Boštjan Smodiš

12

 1. JZ GARS Jesenice

Luka Kuroš

33

 1. PGE Celje

Boris Žnidarko

37

 1. BTC d.d

Janko Zaman

6

 1. PGE Ajdovščina

Dule Batista

11

 1. PGE Krško

Boštjan Robek

30

 1. GE Nova Gorica

Moamer Cošić

26

 1. GRC Novo Mesto

Dejan Škrubej

29

 1. KGZ Ravne na Koroškem

Matej Gregor

13

 1. GB Ljubljana

Rok Košir

66

 1. GB Koper

Tomaž Obad

33

 1. PGD Postojna

Andrej Tratnik

6

ČLAN NO – nadzorni odbor :

Enota

Ime in Priimek

Število glasov:

 1. PGE Gorenje Velenje

Aleksander Jelen

213

 1. CPV Domžale

Luka Pušnik

282

 1. GZ Trbovlje

Uroš Češnjevar

231

 1. JZZPR Maribor

Boris Keršič

313

 1. PGE Celje

Damjan Kmetič

302

ČLAN ČR – častno razsodišče :

Enota

Ime in Priimek

Število glasov:

 1. CPV Domžale

Andrej Vilar

491

 1. JZZPR Maribor

Matej Lovrec

344

 1. BTC Ljubljana

Marjan Mirt

414

 1. GB Ljubljana

Klemen Zupančič

413

 1. GE Ljutomer

Dušan Hunjadi

413

UO je sestavljen iz :

13 predstavnikov javnih zavodov

4 predstavniki iz poklicnih gasilcev v gospodarskih družbah

1 predstavnik Skupnosti gasilsko reševalnih zavodov

1 predsednik Združenja slovenskih poklicnih gasilcev

Zunanji člani, ki so prisotni na vseh sejah UO ZSPG :

1 zunanji član iz URSZR g. Franci Šink

1 zunanji član iz Gasilske šole Ig g. Aleš Cedilnik

1 zunanji član poveljnik GZS Franci Petek

1 blagajničarka ZSPG ( računovodski servis Mošnjiček d.o.o.)

Skupaj 19 članov   in 2 zunanja člana .

Občasno na seje vabljena predstavnika za sodelovanje z Balkanom in predstavnike NO in ČR.

SKLEP : Sprejme se poročilo volilne komisije in se potrdi

Po točko 5 dnevnega reda : Potek občnega zbora

Občni zbor je bil 15.06.2015 na Igu, Udeležilo se ga je 57 članov ZSPG, in vabljeni gostje. Direktor URSZR Darko But, glavni republiški inšpektor Milivoj Dolščak, poveljnik GZS Franci Petek, predstavnik sindikata PGS Aleksander Ogrizek, v.d. vodje šole na Igu Aleš Cedilnik.

Na naslednjih občnih zborih bo potrebno več resnosti zaradi udeležbe, kajti ko se naroči hrana za udeležence in jih kasneje ni moramo pokriti stroške za število ki je bilo rezervirano.

Pod točko 6 dnevnega reda: Priprave na 20. obletnico ZSPG

Obletnica bo v jesenskem času, nekje v mesecu novembru, med tednom s pričetkom okoli 18. ure.

Predstavnika JZZPR Maribor, Denisa Nušinoviča se pooblasti, da v Mariboru v Narodnem domu preveri, kakšna je možnost organizacije dogodka in okvirno ceno.

Komisija za obletnico v sestavi :

-          Denis Nušinovič - JZZPR Maribor,

-          Črt Praprotnik - GRS Kranj

-          Primož Vasle - PGE Gorenje

-          Korošak Miran - KGZ Ravne na Koroškem

Se preko e-pošte dogovarja in do konca junija naredi okvirni program.

SKLEP : Sprejme se odbor v sestavi : Črt Praprotnik, Denis Nušinović, Miran Korošak, Primož Vasle.

20. obletnica ZSPG pa bo v Mariboru , kjer je bil tudi ustanovni občni zbor.

Pod točko 7 dnevnega reda: Dnevi Zaščite in Reševanja v Murski Soboti od 01. - 03.10.2015

V času dni ZiR v Murski Soboti, bodo na stojnici ZSPG vsak dan prisotni najmanj trije člani.

Predstavili bomo delovanje ZSPG, poklicne in industrijske gasilske enote, slikovno in video reportažo, organiziranost ZSPG.

Milan Dubravac , pripravi temo za posvet in si določi skupino, ki mu bo pomagala.

 

Pod točko 8 dnevnega reda: Obvestilo o poteku kazenske ovadbe s premoženjskim pravnim zahtevkom

Predsednik je vse člane UO ZSPG seznanil z potekom kazenske ovadbe, ki je v teku in kako se odvija. Sedaj so to prevzele pristojne službe, katere bodo vodile postopek, mi pa se bomo posvetili delu ZSPG. O nadaljnjih dogodkih pa bo UO sprotno obveščen.

Pod točko 9 dnevnega reda: Razno

Razdelijo se značke ZSPG za člane , kateri jih še nimajo.

Seznanili smo se z zapisnikom, ki ga je poslal Jani Podrepšek.

Za podpredsednika Dejan Škrubej in evidentičarja Primož Vasle se nabavi svečana obleka in se sprejme sklep.

SKLEP: Za podpredsednika in evidentičarja se nabavi svečana obleka

Seznanili smo se z izobraževanje gasilcev iz BiH, katerega bo organiziral Sašo Gantar sodelovanju z GZS in URSZR.

Ta projekt se izpelje, ostali projekti za naprej pa se dajo na mirovanje. Ustanovila se bo komisija , ki bo delovala z gasilci iz tujine.

SKLEP : Ta projekt se izpelje do konca, ostali projekti pa se dajo na mirovanje, dokler se ne bo ustanovila komisija , ki bo delovala z gasilci iz tujine .

Sprejmejo in potrdijo se novi člani ZSPG:

KGZ Ravne na Koroškem :

Dejan Salčnik

Rek Denis

Henkel Maribor :

Plečko Zvonko

PGD Sevnica :

Strniša Tadej

Seja je bila zaključena ob 13:30 uri. Predsednik je vse prisotne povabil na kosilo v ICZR.

Lep pozdrav

Tajnik ZSPG                                                   
Luka Kuroš