Dobrodošli na spletni strani Združenja slovenskih poklicnih gasilcev!

 

 

 

Welcome to the official website of Slovenian professional firefighter association!

 

AKTUALNO - EPIDEMIJA COVID - 19

ZDRUŽENJE SLOVENSKIH POKLICNIH GASILCEV

SLOVENIAN PROFESSIONAL FIREFIGHTERS ASSOCIATION

Vojkova cesta 19, 1000 Ljubljana http://www.zspg112.si

e-mail : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. e-mail : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Jesenice 20.09.2016

Zadeva : Zapisnik 9 . seje UO ZSPG, ki je bila dne 20.09.2016 ob 9:00 v CZR DOMŽALE

Prisotni člani UO ZSPG : Korošak Miran KGZ Ravne na Koroškem, Boštjan Smodiš PGE Trbovlje, Jože Rozman GARS Aerodrom Ljubljana, Črt Praprotnik GRS Kranj , Luka Kuroš GARS Jesenice, Gregor Matej KGZ Ravne , Amer Cošić PGE Nova Gorica, Dušan Batista GRC Ajdovščina, Dejan Škrubej GRC Novo Mesto , Primož Žnider CPV Domžale, Rok Košir GB Ljubljana, Boštjan Robek PGE Krško,

Opravičeno odsotni : PIGD Impol Peter Kos, Primož Vasle PGE Gorenje, Tomaž Obad GB Koper, Denis Nušinovič JZZPR Maribor, Boris Žnidarko PGE Celje, Primož Maurič ZGRS Sežana,

Dodatno vabljeni na sejo : Franci Petek poveljnik GZS

Predstavnik URSZR : Brane Dervodel nam. generalnega direktorja URSZR,

Predstavnik šole ICZR Ig : Marko Zibelnik ICZR opravičil svojo odsotnost

Predstavnik SGRZ : ni bilo predstavnika

Predstavnik ČR : Andrej Vilar

Najprej je vse prisotne na seji pozdravili direktor CZR Domžale Andrej Jarc in na kratko predstavil, kako so ustanovili CZR Domžale in tako postali 14 javni gasilski zavod, ter poudaril, da je prepričan, da se bo sodelovanje še okrepilo. Prav tako je prisotne pozdravil poveljnik CZR Domžale Matjaž Merkužič, ter opisal sestavo zaposlenih in področje, ki ga pokrivajo. Vse prisotne je na seji UO ZSPG pozdravil predsednik ZSPG Miran Korošak, se zahvalil za topel sprejem in gostoljubje direktorju CZR Domžale Andrej Jarcu in izročil knjigo ob 20 obletnici ZSPG, ter predlagal dnevni red, kot je bil napisan na vabilu seje, katerega so člani UO ZSPG potrdili.

Pod 1. točko dnevnega : Pregled zapisnika 8. seje UO ZSPG in potrditev sprejetih sklepov.

Tajnik prebere zapisnik in sklepe 8. seje UO ZSPG.

SKLEP: Zapisnik in sprejeti sklepi 8. Seje UO ZSPG se potrdijo in sprejmejo.

Pod 2. točko dnevnega reda: Dosedanje opravljeno delo (informacijski sistem za poklicne gasilce, zakon o gasilstvu ,izobraževanje in usposabljanje, športne aktivnosti )

Informacijski sistem :

Ker ni bilo na seji Primoža Vasleta in Borisa Žnidarka , se ta točka prenese na naslednjo sejo. Edino kar nas je obvestil Tepina iz Logosa, da je sedaj vse usklajeno in da bo v oktobru poskusno zagnana poskusna verzija.

Stroškovno je ovrednoteno na 27.000 € + DDV in je narejen z novostmi in vsemi nadgradnjami. Mesečni strošek bo znašal 250 € z DDV-jem, ki ga bo pokrivalo ZSPG. Enote z tem ne bodo imele stroškov.

Posamezna gasilska enota bo dobila le svoje geslo, s katerim bo dostopala v sistem in ga za svojo enoto urejala.

Po daljši razpravi članov UO ZSPG, so vsi bili mnenja da je to potrebno čimprej dokončati.

V informacijski sistem bodo zajeti vsi ki bodo delovali pod tem sistemom. ( Šola Ig, GZS , ZSPG, URSZR, SPIN , SGRZ, ).

SKLEP: Nadaljujemo z vsemi aktivnostmi z informacijskem sistemu. Mesečni strošek bo znašal 250 € z DDV-jem, ki ga bo pokrivalo ZSPG. Enote z tem ne bodo imele stroškov.

Razvojna naloga psihofizično preverjanje operativnih gasilcev :

Projekt pripravljajo Črt Praprotnik, Robert Kejžar, Marko Zibelnik in Aleš Cedilnik, preverjanje naj bi zaživelo prihodnje leto in bo enoten za vse gasilske enote. Istega mnenja je bil tudi poveljnik GZ Slovenije, da je potrebno izdelati nalogo tako, da bodo zajeti tudi prostovoljni gasilci. Bistvo preverjanja je, da bodo naloge primerne za vse gasilce in s tem zahtevnost preverjanja. Med debato je naneslo tudi vprašanje zakaj se testi enostavno ne prilagodijo vojaškim, odgovor je bil, da je gasilce nemogoče primerjati z vojaki, saj se gasilci upokojijo pri 60ih, vojak pa pri 45ih, torej to za nas ne pride v poštev.

SKLEP: V razvojno nalogo psihofizičnega preverjanja se vključi vse akterje , ki bodo želeli sodelovati.

Požarni sklad :

Predsednik ZSPG je predlagal, da se na seji požarnega sklada sproži ideja o rezervnem skladu za poklicne gasilce . Predlog je bil podan iz strani direktorja KGZ Ravne na Koroškem .Ker je bil na seji prisoten tudi novi predsednik Požarnega sklada, je predlagal, da se o tej možnosti pogovorimo na seji. Prav tako je poveljnik GZS članom UO ZSPG , opisal postopek financiranja iz požarnega sklada in kako so razporejena finančna sredstva.

Zakon o gasilstvu :

Pravočasno smo oddali predloge sprememb zakona o gasilstvu , katere smo uskladili skupaj z vsemi v ZSPG ( industrija, javni zavodi , letališča, poklicna jedra , šola Ig). ZSPG nasprotuje predlogom SGRZ : - 17 členu točka 6 ( poklicni gasilec ), - Operativnih nalog v poklicni gasilski enoti ne more voditi prostovoljni gasilec, z činom VGČ. Operativne naloge v poklicni gasilski enoti lahko vodi le oseba ,ki je zaključila izobraževanja po programu za poklicnega gasilca - 34 členu ( Gasilska zbornica ), - tega člena ne potrebujemo . - 61 členu ( usposobljenost gasilcev ) , - v primeru uveljavitve tega zakona , bi se legaliziralo stanje pred uveljavitvijo tega zakona, kar v praksi pomeni, da bi se posamezniki nezakonito opredelili za poveljnika , oziroma operativnega vodjo in ne bi izpolnjevali pogojev določenih z zakonom. Z tem bi legalizirali kršitev zakona in jih celo nagradili za kršenje zakona v preteklosti. Sam zakon pa je na ta način pisan peščici posameznikom in nima smiselne veljave v prihodnosti.

Brane Dervodel , je bil mnenja , da je škoda , da SGRZ ne sodeluje z ZSPG in da so različna mnenja. Edino SPGS in ZSPG sta si enotna pri popravkih zakona o gasilstvu. Prav tako se je videlo, da nekateri direktorji zavodov, niso obvestili zaposlenih o predlogih zakona o gasilstvu, ampak so ga naredili po svojih željah in v svojo korist.

SKLEP: Oddali so se predlogi za spremembo zakona o gasilstvu in čakamo na skupen sestanek, kjer se bodo lahko razrešile marsikatere dileme

Usposabljanja in izobraževanja :

Usposabljanja in izobraževanja potekajo po planu .

Analiza večjih intervencij je 23.09.2016 na Igu, predstavile se bodo intervencije GZ Trbovlje in PGE Celje, prav tako pa bo imel DARS še kratko predstavitev.

ZGRS Sežana je skupaj z ZSPG organizirala 4. kolesarjenje poklicnih gasilcev. Kolesarjenja se je udeležilo 40 tekmovalcev. ZSPG se zahvaljuje ZGRS Sežana in še posebej organizatorjema Klemen Dokiću in Gregor Ebertu, za odlično izpeljano kolesarjenje .

SKLEP: ZSPG se zahvaljuje ZGRS Sežana in še posebej organizatorjema Klemen Dokiću in Gregor Ebertu, za odlično izpeljano kolesarjenje

Pod točko 3. dnevnega reda : Razno

Na spletni strani ZSPG so objavljene ugodnosti za poklicne gasilce. www.zspg112.si Predstavniki UO ZSPG , pošljejo v elektronski – tiskarski obliki - znak enote ( jpeg, gif ), v najkrajšem možnem času ( do konca meseca septembra ). Udeležili smo se svečanosti ob 50 obletnici GaRS Brnik in jim izročili medaljo za hrabrost, prav tako smo podelili plaketo ZSPG tov. Francu Košnjeku, ki je vodil takratno intervencijo. Enote, ki bodo nabavile prapor enote, bo ZSPG sofinanciralo nabavo le tega v višini 300 €. Letno bomo sofinancirali izdelavo prapora 5 poklicnim gasilskim enotam.

Sklep : Letno bo ZSPG sofinanciral nabavo prapora 5 poklicnim gasilskim enotam v višini 300 € za prapor.

NOVI ČLANI ZSPG :

ANDREJ AVGUŠTIN PGE KRŠKO

STANISLAV KRAŠEVEC PGE KRŠKO

LUKA ELSNER GB LJUBLJANA

BENO VODUŠEK GB LJUBLJANA

LEON BREZNIK GB LJUBLJANA

KLEMEN JAKŠA GB LJUBLJANA

PETER JEHART KGZ RAVNE

ALJAŽ PORI KGZ RAVNE

SKLEP :Potrdijo se novi člani ZSPG

 

Predsednik ZSPG se je zahvalil gostiteljem za gostoljubje .

Seja je bila zaključena ob 12:00 uri.

Tajnik ZSPG

Luka Kuroš