Dobrodošli na spletni strani Združenja slovenskih poklicnih gasilcev!

 

 

 

Welcome to the official website of Slovenian professional firefighter association!

 

AKTUALNO - EPIDEMIJA COVID - 19

ZDRUŽENJE SLOVENSKIH POKLICNIH GASILCEV

SLOVENIAN PROFESSIONAL FIREFIGHTERS ASSOCIATION

Vojkova cesta 19, 1000 Ljubljana

http://www.zspg112.si e-mail : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. e-mail : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

                                                                                                                                                                                                    Jesenice 29.04.2016

 

 

Zadeva : Zapisnik 7 . seje UO ZSPG, ki je bila dne 15.04.2016 ob 9:30 v prostorih GRC NOVO MESTO.

Prisotni člani UO ZSPG : Korošak Miran KGZ Ravne na Koroškem, Primož Vasle PGE Gorenje , Boštjan Smodiš PGE Trbovlje, Dejan Škrubej GRC Novo Mesto , Primož Žnider CPV Domžale, Denis Nušinovič JZZPR Maribor, Rok Košir GB Ljubljana, Jože Rozman GARS Aerodrom Ljubljana, Tomaž Obad GB Koper, Črt Praprotnik GRS Kranj ,

Opravičeno odsotni : Luka Kuroš GARS Jesenice, Dušan Batista GRC Ajdovščina, Boris Žnidarko PGE Celje, Gregor Matej KGZ Ravne , PIGD Impol Peter Kos, Primož Maurič ZGRS Sežana,

Neopravičeno Odsotni : Amer Cošić PGE Nova Gorica

Dodatno vabljeni na sejo : Franci Petek poveljnik GZS,

Predstavnik URSZR : Franci Šink ,

Predstavnik šole ICZR Ig : Marko Zibelnik ICZR

Predstavnik SGRZ : Ni bilo predstavnika, Matej Kejžar kolektiv gasilcev v organu SGRZ ,

Najprej je vse prisotne na seji pozdravili Dejan Škrubej GRC Novo Mesto , ter opravičil odsotnost direktorja – poveljnika GRC Novo Mesto, ker je bil zadržan zaradi družinskih obveznosti.

Vse prisotne je na seji UO ZSPG pozdravil predsednik ZSPG Miran Korošak, se zahvalil za gostoljubje, predstavniku GRC Novo Mesto izročil knjigo ob 20 obletnici ZSPG in ga prosil, da jo izroči direktorju – poveljniku, ter predlagal dnevni red, kot je bil napisan na vabilu seje, katerega so člani UO ZSPG potrdili.

Pod 1. točko dnevnega : Pregled zapisnika 6. seje UO ZSPG in potrditev sprejetih sklepov.

Tajnik prebere zapisnik in sklepe 6. seje UO ZSPG.

Pod to točko je še poveljnik GZS obrazložil potek izgradnje regijskih poligonov in poudaril, da so ta projekt podprli na Gasilski šoli na Igu, ministrica za obrambo in požarni sklad RS .V aprilu imajo odpiranje ponudb in da do konca leta bodo stali najmanj 3 takšni objekti. Poligoni bodo namenjeni tudi usposabljanju poklicnih gasilskih enot.

Ta projekt se dela že dve leti, je pa presenečen, da sliši izjave na URSZR, da o tem niso vedeli ničesar .

Člani UO ZSPG so postavili vprašanja poveljniku GZS glede vaj, izobraževanj in stroškov. V glavnem bodo stroške nosile regije in občine. Takšnih objektov je planiranih 17.

 

Z tem pa UO ZSPG zaključuje debato okoli regijskih poligonov.

Nato pa je predstavnik URSZR Franci Šink predstavil načrt alarmiranja GEŠP enot. Predloge in pripombe člani UO ZSPG pošljejo na e- naslov : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Je pa presenetil Franci Šink z izjavo , da SGRZ podpira prejšnji alarmni načrt za GEŠP, čeprav ima UO ZSPG drugačne informacije, da SGRZ tega ne podpirajo ( dobili smo pismene izjave direktorjev in poveljnikov poklicnih enot, da prejšnji alarmni načrt ni ustrezen in usklajen )

SKLEP: Zapisnik in sprejeti sklepi 6. Seje UO ZSPG se potrdijo in sprejmejo.

Pod 2. točko dnevnega reda: Informacijski program za ZSPG

Sestali smo se z g. Tepina Marjanom in smo se pomenili okoli sistema. Povedal je , da je to že delala SGRZ in da ni prišlo do realizacije.

Informacijski sistem - za ZSPG se je potrdil na seji požarnega sklada . Pridobili smo dve ponudbi, kot je bilo zahtevano.

Stroškovno je ovrednoteno na 27.000 € + DDV in je narejen z novostmi in vsemi nadgradnjami. Ne bomo imeli svoje veje, ampak bomo spadali pod Vulkan, ker bi drugače morali imeti popolnoma svoj sistem.

Po daljši razpravi članov UO ZSPG, so vsi bili mnenja da je to potrebno čimprej dokončati.

SKLEP: Določi se termin sestanka GZS, ZSPG, LOGOS in se sestanejo ter pogovorijo.

Pod točko 3. dnevnega reda : Nogomet 2016 Kranj, Istrski tek Koper

Predsednik je povedal , da se bo nogometni turnir odvijal 10.05.2016, v športnem parku Šenčur. Organizacijo je prevzel GRS Kranj in vabila so bila razposlana vsem članicam ZSPG. Črt Praprotnik je poudaril, da se je potrebno držati razpisanega roka. Kotizacija znaša 10 € razliko, pa bo pokrilo ZSPG .

Prav tako se bo 23.04.2016 organiziral Istrski tek poklicnih gasilcev. Organizacijo je prevzela GB Koper. ZSPG je nabavilo tekaške majice za vse udeležence.

SKLEP: Potrdijo se predlagani termini športnih aktivnosti.

 

Pod točko 4. dnevnega reda: Razno

Matej Kejžar je predlagal, če obstaja kakšna opcija obuditve gasilske discipline za poklicne gasilce FIRE COMBAT. Člani UO ZSPG so se strinjali z obuditvijo discipline.

Predsednik ZSPG je povedal, da potrebuje sklep da naredimo zamenjavo banke SKB. Z to banko imamo prevelike stroške poslovanja in predlaga , da gremo na Delavsko hranilnico , kjer ni stroškov vodenja računa in je za nas najbolj ugodna.

Boštjana JEVŠNIKA PGE Gorenje Velenje se uradno potrdi za praporščaka ZSPG .

Denis Nušinovič je bil predlagan za vodjo častnega voda ZSPG. Vod sestavi sam in javi kaj potrebujejo.

Potrdi se nabava prenosnega računalnika in treh tablic za potrebe UO ZSPG.

15 članov ZSPG se je udeležilo 10 strokovnih dni na Rogli.

Na občnem zboru se je razvil in predal namenu novi prapor ZSPG .

Člani UO ZSPG so se seznanili z dopisom , katerega je posredoval Gašper Bizjak na temo informacijskih sistemov.

Za člane UO ZSPG se nabavijo delovne hlače UFPRO, seje UO ZSPG pa se člani udeležujejo v delovnih oblekah. Odgovoren za nabavo je Rok Košir.

Nove svečane uniforme poklicnih gasilcev , so prejeli naslednji člani UO ZSPG : DENIS NUŠINOVIĆ,BOŠTJAN SMODIŠ,JOŽE ROZMAN,PRIMOŽ ŽNIDAR.

Z nabavo svečanih uniform za člane UO ZSPG se bo nadaljevalo , dokler jih ne bodo imeli vsi člani UO ZSPG. Do sedaj so bile nabavljene 3 svečane uniforme ( Korošak Miran, Primož Vasle, Dejan Škrubej )

SKLEP : Obudi se FIRE COBAT

SKLEP : Sprejme se sklep o zamenjavi banke in se odpre nov račun na DELAVSKI HRANILNICI.

SKLEP : Boštjan Jevšnik se potrdi za praporščaka ZSPG

SKLEP : Denis Nušinović se potrdi za vodjo častnega voda ZSPG in sestavi ekipo .

SKLEP : Nabavijo se delovne hlače UFPRO in se sej udeležujemo v teh oblekah.

Članarina za leto 2016 se naj poravna tako kot je bilo dogovorjeno.

Novi Člani :

Sprejme in potrdijo se novi člani :

GORAZD SULČIČ LUKA KOPER DAMJAN NOVAK LUKA KOPER

JADRAN BAČIČ LUKA KOPER DAVID RADOSLAV LUKA KOPER

SILVO NUSDORFER LUKA KOPER MATJAŽ DE FAVERI LUKA KOPER

DANI POLJAK LUKA KOPER DEJAN VIVODA LUKA KOPER

JOŽE FIDEL LUKA KOPER IVICA HREOREŠEL LUKA KOPER

MARKO RESINOVIČ LUKA KOPER ANDREJ ŠESTAN LUKA KOPER

MARJAN BARBA LUKA KOPER MITJA OPARA LUKA KOPER

JEAN – CLAUDE KADIČ LUKA KOPER DENIS BURIČ LUKA KOPER

MARKO RUTAR LUKA KOPER ALJOŠA PRODAN LUKA KOPER

MARKO COKOJA AERODROM MARIBOR

KLEMEN ŠKRAB PGD ILIRSKA BISTRICA

BORUT BILC PGD ILIRSKA BISTRICA

ŽIGA PIRIH PGD ILIRSKA BISTRICA

MATEJ LIČAN PGD ILIRSKA BISTRICA

 

Ob koncu seje so člani UO ZSPG izročili spominsko darilo Črtu Praprotniku, ob njegovem okroglem jubileju.

Predsednik ZSPG se je zahvalil gostiteljem za gostoljubje .

Seja je bila zaključena ob 13:30 uri.

 

 

Tajnik ZSPG

Luka Kuroš