Dobrodošli na spletni strani Združenja slovenskih poklicnih gasilcev!

 

 

 

Welcome to the official website of Slovenian professional firefighter association!

 

AKTUALNO - EPIDEMIJA COVID - 19

Kratke novice

08.05.2019 je sedemnajst predstavnikov javnih gasilskih zavodov, industrijskih poklicnih gasilskih enot in prostovoljnih gasilskih društev s poklicnim jedrom podpisalo svečano izjavo o članstvu v Združenje slovenskih poklicnih gasilcev. Ostale enote bodo izjavo podpisale do konca leta. Ti podpisi pomenijo, da so sedaj posamezne enote postale članice združenja, do zdaj so bili člani namreč posamezni gasilci.

 

 

 

To za združenje pomeni, da je postalo močnejše tudi pri uveljavljanju in opozarjanju na status poklicnega gasilca v Slovenije. Združenje pa s tem ne bo imelo sindikalne vloge. 
Takšna okrepitev združenja je korak naprej: »Zdaj bomo lahko enakopravno zastopali vse poklicne gasilce v Sloveniji in jim nudili strokovno pomoč. Združenje deluje na področju uveljavljanja strokovnega področja poklicnega gasilstva in požarnega varstva. Poudarjamo, da nismo predstavniki sindikata, saj delujemo na strokovnem gasilskem področju. To pa ne pomeni, da se ne bomo aktivno vključevali v pogovore in urejanje položaja gasilca.«

Med našimi namerami je tudi prizadevanje za ureditev zakona o gasilstvu. »Nujno bi ga bilo potrebno posodobiti, pozabili pa ne bomo na opozarjanje na status poklicnega gasilca, ki prav tako še ni takšen, kot bi si želeli. Izredno pomembni nalogi združenja sta predvsem usposabljanje in izobraževanje, ki sta sicer že sedaj kakovostna, določene programe pa bi bilo potrebno tudi osvežiti,« 

V združenju si bomo prizadevali tudi osveščati o tem, kako so poklicni gasilci nujni za industrijo. Spomnimo se na požare v industriji. Ravno ti so pokazali, da smo poklicni gasilci nepogrešljivi za industrijo. Marsikakšno ekološko nesrečo bi namreč lahko preprečili s svojo prisotnostjo .

Do konca leta pričakujemo svečani podpis pristopne izjave še za ostale industrijske gasilske enote . Teh je še 10 enot. Podpis pa je odvisen od industrijskih gasilskih enot,  katere morajo uskladiti vse dogovore z lastniki, ki pa so povečini v lasti tujcev. 

  

1

Pred nami pa so še redne volitve , katere bodo v Septembru 2019, kjer se bo izvolilo novo vodstvo.