Dobrodošli na spletni strani Združenja slovenskih poklicnih gasilcev!

 

 

 

Welcome to the official website of Slovenian professional firefighter association!

 

Kratke novice

V Kongresnem centru na Brdu pri Kranju je bila , v petek, 1. marca, osrednja slovesnost ob dnevu Civilne zaščite. Na slovesnosti so posameznikom in organizacijam za zasluge pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti na nesreče, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč izročili priznanja Civilne zaščite.

V v sredo 6. marca 2019,je bila v Gorjanskem domu, občina Gorje,Regijska slovesnost dnevu Civilne zaščite s podelitvijo priznanj Civilne zaščite v letu 2019 na Gorenjskem
Letošnjo regijsko slovesnost so obeležili v dvorani Gorjanskega doma, v soorganizaciji Občine Gorje in Izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje Kranj. Prisotne so nagovorili:g. Robert Skrinjar, vodja Izpostave URSZR Kranj,g. Klemen Šmid, namestnik poveljnika Civilne zaščite za Gorenjsko,g. Peter Torkar, župan občine Gorje,g. Boštjan Poklukar, minister za notranje zadeve,ga. Olga Andrejek, direktorica Urada za preventivo, usposabljanje in mednarodno sodelovanje na URSZR.


Med dobitniki srebrnega znaka CZ sta bila tudi podpredsednik ZSPG ČRT PRAPROTNIK in ROBERT KEJŽAR predsednik odbora za tehnično reševanje pri ZSPG.
Med dobitniki zlatega znaka CZ pa je bil TOMAŽ VILFAN predsednik komisije za karijerno napredovanje poklicnih gasilcev.

V petek, 8. marca 2019, pa je v dvorani Pristava pri Mestinju potekala regijska prireditev ob dnevu Civilne zaščite s slavnostno podelitvijo priznanj Civilne zaščite.
Prireditev je potekala v organizaciji Izpostave URSZR Celje in gostiteljem Občino Podčetrtek.
Prisotne sta nagovorila vodja Izpostave URSZR Celje Janez Melanšek in župan Občine Podčetrtek Peter Misja.
Generalni direktor URSZR Darko But in vodja Izpostave URSZR Celje Janez Melanšek sta svečano podelila priznanja Civilne zaščite najbolj zaslužnim pripadnikom in prostovoljnim reševalnim enotam, službam in sestavom ter drugim posameznikom, skupinam, občinam ter gospodarskim družbam, zavodom in drugim organizacijam za zasluge in prispevek pri razvoju in krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč v preteklem obdobju.
Med dobitniki srebrnega znaka CZ je bil tudi podpredsednik ZSPG Primož Vasle .

Še enkrat iskrene čestitke vsem dobitnikom priznanj,ki naj bodo zahvala za dosedanje delo, pripravljenost pomagati ter biti zmeraj v pripravljenosti.

 

foto: URSZR