Dobrodošli na spletni strani Združenja slovenskih poklicnih gasilcev!

 

 

 

Welcome to the official website of Slovenian professional firefighter association!

 

AKTUALNO - EPIDEMIJA COVID - 19

Kratke novice

V četrtek, 15.6.2017, se je v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje zaključilo usposabljanje 24. generacije poklicnih gasilcev.
Program je trajal 6 mesecev in zajemal 911 pedagoških ur. Splošni cilj programa je bil usposobiti udeležence za opravljanje preventivnega in operativnega dela na področju gasilstva, varstva pred požarom ter zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah.
Usposabljanje se je zaključilo s prikazno vajo, ki so si jo skupaj s sorodniki in prijatelji 24. generacije poklicnih gasilcev ogledali tudi ministrica za obrambo Andreja Katič, generalni direktor Uprave RS za zaščito in reševanje Darko But, predstavniki Zdruzenje Slovenskih Poklicnih Gasilcev in Gasilska zveza Slovenije ter tuji gostje.