Tovarniška ulica 19, 8270 Krško
Tel.: 07 488 05 20

Direktor: Aleš Stopar
Tel.:07 488 05 24
E-naslov: stopar.ales@pge-krsko.si

Vodja operative: Anton Starc
Tel.: 07 488 05 30
E-naslov: vodja.operative@pge-krsko.si