Ljubljanska cesta 6, 6000 Koper
Tel.: 05 6632 830

Direktor: Denis Glavina
E-naslov.: denis.glavina@gb-koper.si

Poveljnik.: Jan Brodar
E-naslov.: jan.brodar@gb-koper.si