Količevo 2a, 1230 Domžale
Tel.: 01 729 22 28

Direktor: Andrej Jarc
E-naslov: andrej.jarc@czrdomzale.si

poveljnik: Matjaž Merkužič
E-naslov: matjaz.merkuzic@czrdomzale.si