V Sloveniji od leta 1992 1. marca praznujemo dan Civilne zaščite. Namenjen je pripadnicam in pripadnikom reševalnih služb, ki nepoklicno ali poklicno skrbijo za varnost, izkazujejo solidarnost in nudijo pomoč ljudem, ko jo potrebujejo. Prvi marčevski dan je tako dan vseh, ki ob razmerah, ko nas ogrožajo naravne in druge nesreče, poskrbijo za učinkovito ukrepanje, varujejo človeška življenja, skrbijo za naše premoženje in preprečujejo usodne posledice za okolje in družbo.
Med prejemniki priznanj Civilne zaščite za leto 2024 so tudi čani ZSPG :
Miran Korošak – Zlati znak Civilne zaščite
JZ PGE Nova Gorica – Zlati znak Civilne zaščite
Andraž Šifrer – Srebrni znak Civilne zaščite
Vasja Krenker – Sreberni znak Civilne zaščite
Andrej Rogelja – Srebrni znak Civilne zaščite
Anton Starc – Bronasti znak Civilne zaščite
Andrej Polajner – Bronasti znak Civilne zaščite
Matjaž Gorenšek – Bronasti znak Civilne zaščite
Tomaž Dražumerič – Bronasti znak Civilne zaščite
Čestitke vsem prejmnicam in prejemnikom odlikovanj in priznanj Civilne zaščite .