V Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje Ig je danes z usposabljanjem za pridobitev naziva poklicni gasilec zaključilo 28 kandidatov.
Program usposabljanja, sestavljen iz 401 ure teorije in 518 ur prakse, je potekal od 9. januarja do 28. junija 2023. Sedaj že poklicni gasilci so spoznali osnovne gasilske veščine in operativne postopke dela na požarnih in tehničnih intervencijah ter na posredovanjih ob nesrečah z nevarnimi snovmi. Ob zaključku šole so pretekli dan opravili izpite iz petih predmetov, in sicer iz gasilskega orodja in naprav, osnovnih gasilskih veščin, operativnih postopkov dela in požarne varnosti, danes pa so opravili še praktično vajo.
Čestitke!