novice

V Izobraževalnem centru zaščite in reševanja na Igu je 25.10.2022, potekala podelitev spričeval dopolnilnega usposabljanja za vodenje operativnega dela v poklicnih gasilskih enotah – Modul III.

Minister za obrambo Marjan Šarec in predsednik Združenja slovenskih poklicnih gasilcev Miran Korošak sta podelila spričevala prvi generaciji poklicnih gasilcev, ki so uspešno zaključili program usposabljanja za operativne vodje v poklicnih gasilskih enotah.

»Razvoj gasilstva je poleg nove opreme, tehnike, taktike in načinov reševanja prinesel tudi večjo potrebo po izobraževanju in usposabljanju, zato si bomo v Združenju slovenskih poklicnih gasilcev še naprej prizadevali, da bo izobraževanje in usposabljanje poklicnih gasilcev potekalo na najvišjem možnem nivoju« je uvodoma povedal Miran Korošak, predsednik Združenja slovenskih poklicnih gasilcev.

V imenu Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je diplomantom ob uspešnem zaključku čestital tudi v. d. generalnega direktorja Leon Behin. »Gasilska šola je sigurno eden od temeljev Uprave za zaščito in reševanje v pogledu izobraževanja poklicnih gasilcev. Želimo pa si, da bi bil pomen in delo Gasilske šole v prihodnje še bistveno širši. Eden od izzivov je, kako združiti vodstvene sposobnosti in učinkovitost medsebojnega sodelovanja v primeru velikih intervencij tako med prostovoljnimi gasilci kot tudi med poklicnimi gasilci, kajti ravno zadnja intervencija Kras je pokazala, kako pomembno je to sodelovanje in da poklicni gasilci lahko tudi v sistemu zaščite in reševanja z lahkoto vodite prostovoljne enote in zelo učinkovito sodelujete na podlagi znanja, ki ga imate«.

Prvi generaciji, usposobljeni za vodenje, je čestital tudi minister za obrambo Marjan Šarec . »Pomembno je imeti znanje in usposobljenost. Pomembno se je zavedati kako rokovati z opremo, ampak najbolj pomembno pa je, da znamo voditi, kajti pri tem so pomembne tudi osebnostne lastnosti«. Minister Šarec je ob tem tudi poudaril, kako pomembno je sodelovanje med poklicnimi enotami in prostovoljnimi gasilskimi društvi in da je treba delovati kot eno, ko pride do intervencije.
Gre za prvo usposabljanje za operativne vodje v poklicnih gasilskih enotah v Republiki Sloveniji.
Programa MODUL III se je udeležilo 17 tečajnikov iz vseh 13 poklicnih gasilskih enot in vodja usposabljanja na Gasilski šoli Ig.
Pri pripravi programa so sodelovali različni strokovnjaki s področja gasilstva in širše.
Program je trajal 130 pedagoških ur in je obsegal 13 predmetov. Program so izvajali strokovnjaki s področja poklicnega gasilstva – operativni vodje v poklicnih enotah, vodje podpornih in logističnih služb v poklicnih enotah, zaposleni na Upravi za zaščito in reševanje ter poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije.

Prav tako so predmete izvajali strokovnjaki s področja kriznega upravljanja, psihološkega in sociološkega vidika vodenja, lokalnih skupnosti, nujne medicinske pomoči, Policije in Slovenske vojske.
Prav posebna zahvala pevskemu zboru Center za zaščito in reševanje Domžale, ki je z svojimi pesmimi popestril dogodek.