Razglašena zelo velika požarna ogroženost

Na podlagi 8. člena Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Ur. list RS, št. 20/14),Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje z 20. julijem 2022 R A Z G L A Š A zelo veliko požarno ogroženost naravnega okolja: – na območju Izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje Koper v občinah Ankaran,…

Požarna ogroženost za celotno Slovenijo

Na podlagi 8. člena Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 20/14), Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje R A Z G L A Š A veliko požarno ogroženost naravnega okolja od 1. julija 2022 na območju celotne države. Z dnem razglasitve velike požarne ogroženosti je v naravnem okolju…