novice

Največji dogodek v Sloveniji, na katerem so se prebivalcem širšega območja predstavile enote Civilne zaščite, reševalne službe ter domače in tuje službe in nevladne organizacije, ki so pri nas vključene v sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, je letos potekal v najstarejšem slovenskem mestu Ptuj, med 26. in 28. majem.
Tudi v ZSPG smo bili soorganizatorji dogodka in predstavili naše delovanje obiskovalcem.

Naš razstavni prostor je bil zelo dobro obiskan in opaziti je bilo veliko zanimanja mladih za poklic poklicnega gasilca.
Sodelovali smo na vseh posvetih, kateri so potekali med 26.05. in 28.05.2022.

Osem strokovnih posvetov, ki so bila v Termah Ptuj, prostorih Prostovoljnega gasilskega društva Ptuj in Narodnega doma Ptuj, je bilo namenjenih varstvu pred požarom, izdelavi ocen požarne ogroženosti ter požarni ogroženosti zaradi baterij, kar bo sicer osrednja tema letošnjega oktobra kot meseca požarne varnosti.

Glavna prireditvena prostora Bogatajevih dni zaščite in reševanja sta bila Parkirišče Volkmerjeva cesta in Ptujska mestna tržnica.

Za pripadnike sistema zaščite in reševanja je na območju Term Ptuj bil petkilometrski tradicionalni Tek 112, katerega se je udeležil tudi predsednik ZSPG Miran Korošak in ga pretekel v času 25:42 .