Gasilska šola

03.01.2022, je v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu z usposabljanjem začela 29. generacija kandidatov za poklicne gasilce. V 29. generacijo je vpisanih 30 kandidatov iz gasilskih enot, ki pri opravljanju svoje dejavnosti potrebujejo poklicne gasilce, med njimi tudi Slovenska vojska.

Usposabljanje bo tako teoretično kot praktično in bo trajalo 24 tednov, kandidati pa se bodo usposabljali v centru na Igu, v Sežani, na vadišču Poček in v gozdovih v okolici Postojne.

Zbrane kandidate, ki bodo usposabljanje po 24 tednih zaključili z zaključnim izpitom in prikazno vajo, so danes nagovorili vodja Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje Aleš Cedilnik, poveljnik Gasilske zveze Slovenije Franci Petek, predsednik Združenja slovenskih poklicnih gasilcev Miran Korošak, Marko Zibelnik z Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje in minister za obrambo mag. Matej Tonin, ki je med drugim orisal prizadevanja za ureditev boljših pogojev za praktična in teoretična usposabljanja gasilcev in kot enega glavnih izzivov letošnjega leta izpostavil prenovo Zakona o gasilstvu.