novice
08.06.2021, je potekala 3. skupščina Združenja slovenskih poklicnih gasilcev
Na začetku skupščine je predsednik Združenja slovenskih poklicnih gasilcev Miran Korošak,pozdravil ministra za obrambo g. Matej Tonin , podžupanjo občine Domžale Renata Kosec generalnega direktorja Uprave republike Slovenije Darka Buta, delegate skupščine,direktorje in poveljnike , ter ostale visoke goste.
Povedal je, da so poklicne gasilske enote lani poleg rednih intervencij opravljale tudi naloge povezane z epidemijo covid-19. Med njimi dezinfekcijo zdravstvene opreme, prostorov in vozil in dodal: »Sodelovali smo tudi pri pripravi navodil in napotkov za uporabo zaščitne opreme, opreme za dekontaminacijo in dekontaminacijo objektov. Poklicni gasilci smo bili preko občinskih štabov CZ vključeni v izvajanje različnih nalog. V letu 2020 smo zabeležili več kot 16.000 dogodkov, člani združenja pa so opravili več kot 9000 intervencij.«
Za nami je leto, ko je epidemija močno zaznamovala naša življenja. Brez prispevka gasilcev, bi bil naš boj z epidemijo veliko težji je poudaril minister Matej Tonin, ki je gasilcem zagotovil, da bo kot minister dal posebno pozornost predlogom njihovega združenja v zvezi z izboljšanjem položaja poklicnih gasilcev in dodal: »Nadaljevali bomo s prenovo Zakona o gasilstvu in pristopili k prenovi Meril za organiziranje in opremljanje gasilskih enot, Zakona o varstvu pred požarom in Pravilnika o požarnem varovanju. Kot minister si bom prizadeval, da bo država ustrezno skrbela za nadaljnji razvoj slovenskega poklicnega gasilstva – tako na normativnem kot finančnem področju.«
Minister je izpostavil trud, ki ga poklicni gasilci dajejo stalnemu strokovnemu usposabljanju in izobraževanju ter hkrati svoje znanje zelo uspešno delijo s prostovoljnimi gasilci. Tudi zaradi prenosa njihovega znanja na slovenske prostovoljne gasilce po mnenju ministra Tonina sistem gasilstva v Sloveniji deluje usklajeno in z visokimi strokovnimi standardi ob vseh vrstah gasilskih intervencij.
Podpisale so se pristopne izjave novih članic ZSPG , to so PGE Impol Slovenska Bistrica, PGD Trbovlje z poklicnim jedrom in Gasilsko reševalna služba letališča Edvarda Rusjana Maribor.
Minister za obrambo Matej Tonin je skupaj s predsednikom ZSPG podelil spominske plakete upokojencem.
Ostala priznanja in odlikovanja pa se bodo podelila v enotah članicah ZSPG.