novice

V Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje Ig je danes potekalo delovno srečanje vodstva Ministrstva za obrambo (MO) in Uprave za zaščito in reševanje z Združenjem slovenskih poklicnih gasilcev. Na tokrat že tretjem srečanju v tem mesecu so gasilci skupaj z državnim sekretarjem mag. Damijanom Jaklinom in generalnim direktorjem uprave Darkom Butom naslovili več odprtih vprašanj in tudi časovno opredelili njihovo reševanje. Uvodoma je navzoče pozdravil minister za obrambo mag. Matej Tonin.

Minister za obrambo mag. Matej Tonin se je poklicnim gasilcem, ki delujejo v okviru Združenja slovenskih poklicnih gasilcev (ZSPG), zahvalil za njihovo delo, ob tem pa poudaril, da je vodstvo MO in uprave zelo motivirano, da razreši odprta vprašanja oziroma kar najbolj uredi področja gasilstva. »Z ZSPG se bomo pogovarjali toliko časa, da poiščemo rešitve. Tam, kjer je volja, je tudi pot,« je poudaril minister. S tem ciljem je za pogovore tako z Gasilsko zvezo Slovenije kot z ZSPG kot osrednjima reprezentativnima združenjema pooblastil državnega sekretarja mag. Damijana Jaklina, sicer dolgoletnega operativnega gasilca z veliko izkušnjami.

Po oceni mag. Tonina so bili na področju zaščite in reševanja v zadnjega pol leta narejeni zelo pomembni premiki. Tako smo bili v Sloveniji do nedavnega prepričani, da za področji zaščite in reševanja ter obrambe ne moremo črpati sredstev EU. A države, kot so Hrvaška, Poljska, Madžarska in Češka so tudi za zaščito in reševanje zelo uspešne pri črpanju evropskih sredstev. MO je po šestmesečnih pogajanjih to področje uspelo uvrstiti v dokumente evropske kohezijske politike 2014 – 2020, programske dokumente večletnega finančnega okvira 2021 – 2027 in programe instrumenta za okrevanje – NextGeneration EU (NG EU).

Kot je navedel minister mag. Tonin, je za zaščito in reševanje predvidenih 120 milijonov EUR evropskih in 30 milijonov EUR domačih sredstev. Z delom denarja želimo kupiti posebna specialna vozila, ki bodo s ciljem hitrejšega in učinkovitejšega reagiranja na podnebne naravne nesreče locirana po vsej državi. Prav tako MO v okviru vzpostavitve in dograjevanja infrastrukturnih pogojev za boljšo usposobljenost sil ZiR načrtuje izgradnjo 3 podcentrov, in sicer v Murski Soboti za protipoplavno zaščito v severovzhodni Sloveniji, za žled in ujme na Kočevskem ter nadgradnjo podcentra za požare v naravi v Sežani. S ciljem racionalizacije upravljanja ob nesrečah MO načrtuje izgradnjo vseslovenskega centra CZ, v okviru katerega bodo pod eno streho delovale vse organizacije s tega področja. »Narejen velik korak naprej. Povečali smo sredstva prek razpisa za sofinanciranje opreme in tehnike, zakonsko urejamo zavarovanje ljudi in tehnike, zdaj urejamo legalizacijo gasilskih domov,« je povedal minister.

Državni sekretar mag. Jaklin je v nadaljevanju poklicnim gasilcem podrobneje predstavil cilje in ukrepe vodstva ministrstva, na podlagi katerih so v zadnjem letu dosegli izjemno visok finančni vložek v to področje. Mag. Jaklin je predstavil tudi trenutno stanje in časovni načrt na področju Sporazuma o skupnem sodelovanju in podpori projektu uvrščanja vsebin in pridobivanja sredstev za področje zaščite, reševanja in pomoči v dokumentih evropske kohezijske politike 2014 – 2020, programske dokumente večletnega finančnega okvira 2021 – 2027 in programe instrumenta za okrevanje in želja ZSPG glede podpisa sporazuma.

S predsednikom ZSPG so se dogovorili, da bo naslednje delovno srečanje zaradi razmer v povezavi s covid-19 maja letos.

Vir: https://www.gov.si/novice/2021-03-25-na-igu-delovno-srecanje-vodstva-mo-in-poklicnih-gasilcev/