novice

Danes se je državni sekretar mag. Damijan Jaklin na ministrstvu za obrambo ponovno sestal s predstavniki Združenja poklicnih gasilcev Slovenije (ZSPG), ki sta ga zastopala predsednik ZSPG Miran Korošak in predsednik strokovnega sveta ZSPG Boris Žnidarko. Na sestanku je sodeloval tudi direktor Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Darko But s sodelavci.

Sogovorniki so se uvodoma strinjali, da ministrstvo za obrambo zelo dobro sodeluje s predstavniki slovenskih gasilskih organizacij, ki jih opredeljuje Zakon o gasilstvu. Tako s predstavniki Gasilske zveze Slovenije kot tudi z ZSPG, saj cenimo delo in prizadevanja slovenskega gasilstva ter njihov prispevek na področju zaščite, reševanja in pomoči. Predsednik ZSPG Miran Korošak je ob tem povedal, da podpirajo prizadevanja ministra pri razvoju poklicnega gasilstva.

Z državnim sekretarjem Jaklinom so se pogovarjali o Sporazumu o skupnem sodelovanju in podpori projektu uvrščanja vsebin in pridobivanja sredstev za področje zaščite, reševanja in pomoči v dokumentih evropske kohezijske politike 2014 – 2020, o programskih dokumentih večletnega finančnega okvira 2021 – 2027 in programu instrumenta za okrevanje. Dotaknili so se tudi problematike zavarovanja gasilcev in financiranja dejavnosti Gasilskih enot širšega pomena (GEŠP). Sogovorniki so se dotaknili tudi Resolucije o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2022 – 2028, Zakona o gasilstvu, Zakona o varstvu pred požarom ter drugih tem pomembnih za poklicne gasilce.

Dogovorili so se, da bodo predstavniki Združenja poklicnih gasilcev Slovenije aktivno sodelovali v delovni skupini na področjih pridobivanja kohezijskih sredstev, zavarovanja gasilcev in v točkah, kjer se Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2022 – 2028 navezuje na področje gasilstva. Prav tako pa bomo sproti reševali odprte zadeve.

Sodelovanje med Združenjem poklicnih gasilcev Slovenije in ministrstvom za obrambo so sogovorniki ocenili kot zelo dobro.

Vir: https://www.gov.si/novice/2021-03-10-sestanek-s-predstavniki-poklicnih-gasilcev-slovenije/