Gasilska šola

Spoštovani !
V Gasilski šoli Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje RS, ob pogojih razglašene epidemije in glede na ukrepe, ki jih sprejema Vlada RS, nadaljujemo s pripravami na začetek izvajanja programa usposabljanja za pridobitev poklica gasilec v letu 2021 (v nadaljevanju: usposabljanje).

Začetek usposabljanja, z izvajanjem kontaktnega učenja in učenja na daljavo, je bil predviden za4. januar 2021, na način s katerim smo vas seznanili v dopisu št. 604-7/2020-75-DGZR iz 10. 12. 2020. Zaradi izrazito praktično usmerjenega usposabljanja (skoraj 60% vsebin programa obsega izvajanje praktičnih vaj z delom na poligonih ICZR RS, drugih terenskih poligonih in praktičnim delom v enoti), je pri izvedbi usposabljanja nujna kombinacija teoretičnega in praktičnega usposabljanja.

Glede na dejstvo, da je Vlada RS podaljšala razglasitev epidemije za 30 dni, do 17. januarja 2021 vas obveščamo, da Gasilska šola ob upoštevanju razmer in v skladu s sklepom kolegija URSZR z dne 22. decembra 2020, prestavlja začetek usposabljanja na 11. januar 2021. Z zamikom želimo udeležencem omogočiti bolj nemoteno in tekoče usposabljanje.

Zaradi zamika začetka bo terminsko zamaknjen tudi predviden zaključek usposabljanja iz 15. junija, na 23. junij 2021 oziroma na konec junija 2021. O morebitnih spremembah poteka usposabljanja vas bomo sproti in pravočasno obvestili.

S spoštovanjem,

Pripravil:
Matija Balant
pedagog/andragog III

in

Darko But
generalni direktor