Gasilska šola

Spoštovani !
V Izobraževalnem centru RS za zaščito in reševanje, Gasilski šoli (GŠ) se ob koncu leta 2020, ob pogojih razglašene epidemije, intenzivno pripravljamo na začetek usposabljanja 28. generacije kandidatov za poklicne gasilce.

Usposabljanje se bo predvidoma začelo 4. januarja 2021, s kombinacijo kontaktnega učenja in učenja na daljavo. Ker je program usmerjen izrazito praktično, (skoraj 60% vsebin programa je praktičnih vaj z delom na poligonih ICZR RS, drugih terenskih poligonih in praktičnega dela v enoti), je naša glavna skrb izvajanje ustreznih organizacijskih in logističnih ukrepov med usposabljanjem, za zamejevanje širjenja virusa. V začetni fazi usposabljanja bomo teoretične vsebine izvajali pretežno z učenjem na daljavo (en do dva dneva/teden), kontaktno bodo potekale praktične vaje na poligonu in manjši delež teoretičnih vsebin (trije dnevi/teden). Med izvajanjem kontaktih vsebin bo zagotovljena ustrezna razdalja in vsi dodatni ukrepi za zamejevanje širjenja virusa (nošenje maske, po potrebi nošenje zaščitnih rokavic, razkuževanje rok, razkuževanje delovnih površin in delovne opreme).

Udeleženci bodo pred začetkom usposabljanja seznanjeni z vsemi ukrepi za zamejevanje širjenja virusa, na razpolago jim bo ustrezna zaščitna in dezinfekcijska oprema, predvidoma bomo periodično izvajali tudi testiranje na prisotnost virusa COVID-19. Ker bo izvajanje potekalo v smislu izolacijskega mehurčka, bomo tako udeležence, kot vse sodelujoče opozorili na omejevanje stikov med samim procesom usposabljanja in izven njega, med celotnim potekom usposabljanja. Zavedamo se, da kljub izvedenim ukrepom obstaja možnost pojava virusa v generaciji, bomo vsak primer pojava obravnavali individualno in se na osnovi predhodnih stikov, odločili o izvajanju dodatnih karantenskih ukrepov. V skladu s programom usposabljanja, zaradi izvajanja posebno zahtevnih vaj, je pred začetkom usposabljanja potrebno opraviti preizkus psihofizičnih sposobnosti.. Zaradi trenutnih epidemioloških razmer pred usposabljanjem ne bomo izvedli preizkusa fizičnih sposobnosti, vas bomo pa še pred začetkom usposabljanja pozvali, da nam pošljete rezultate fizičnih testiranj, ki so jih kandidati opravili v enoti oz. individualno. V sled vsega zapisanega pričakujemo, da se konec usposabljanje lahko zamakne na konec
meseca junija.

Za konec povzemamo sledeče: začetek usposabljanja načrtujemo za 4. januar 2021 s prilagojenimi uvodnimi pozdravi ali brez njih (odvisno od epidemioloških razmer). Usposabljanje 28. generacije bomo organizirali na način, ki bo v skladu z usmeritvami NIJZ in epidemiološko
situacijo.

V upanju, da boste podprli našo skrb za varnost udeležencev in predvidene ukrepe, vas lepo pozdravljamo.