novice

Na podlagi 20 člena STATUT-a Združenja slovenskih poklicnih gasilcev, sklicujemo 6. sejo UO ZSPG, ki bo v sredo, 04.11.2020, ob 09:00.

Seja bo potekala po videokonferenci.

VABILO