Gasilska šola

V Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje Ig je 27. generacija kandidatov za poklicne gasilce v sklopu polletnega izobraževanja v Gasilski šoli izvedla zaključno izpitno vajo. Vajo generacije s 40 kandidati sta si ogledala minister za obrambo mag. Matej Tonin in generalni direktor Uprave za zaščito in reševanje Darko But. Na zaključni slovesnosti po vaji so čestitali vsem novim poklicnim gasilcem.

Generacija 40 kandidatov za poklicne gasilce, od tega 21 iz poklicnih javnih gasilskih zavodov, 17 iz prostovoljnih gasilskih društev, ter dva kandidata iz gospodarskih družb z gasilsko enoto, je usposabljanje v Gasilski šoli v okviru Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje Ig začela 3. januarja letos. Kandidati so skupaj opravili 911 ur usposabljanja iz 17 predmetov, od tega je bilo 401 ura teoretičnega usposabljanja in 510 ur praktičnih vaj. Tisti kandidati, ki so uspešno opravili teoretični del usposabljanja, tudi letos je bil osip po teoretičnem delu desetodstoten, so pristopili k zaključni vaji, ki je bila sestavljena iz petih vsebinskih sklopov, in sicer ukrepanja ob požaru v večstanovanjskem objektu, nesreči z nevarno snovjo, prometni nesreči z dvema udeleženima voziloma, požaru v enostanovanjskem objektu in reševanja izpod ruševin. Zaradi pandemije covid-19 so usposabljanje na Igu od sredine marca do sredine maja prekinili oziroma so usposabljanje iz teoretičnih predmetov izvajali na daljavo in kandidatom posredovali učne priprave za samostojno urjenje gasilskih veščin v njihovih enotah, s čimer so zagotovili pridobitev vseh zahtevanih znanj po programu usposabljanja. Pri izvedbi usposabljanja je skupaj sodelovalo približno sto predavateljev inštruktorjev in oseb za tehnično podporo.

Minister za obrambo mag. Matej Tonin je novim poklicnim gasilcem čestital ob uspešno končanem usposabljanju. Izpostavil je zahtevnost in odgovornost dela operativnih gasilcev, saj so od njihovega ravnanja odvisna človeška življenja, in pomen nenehnega usposabljanja ter dodal, da Izobraževalni center za zaščito in reševanje na Igu s podenotami dobro deluje, kar se odraža tudi v tem, da se v njem usposabljajo številni gasilci iz Slovenije in tujine. Minister mag. Tonin je poudaril pomen zagotavljanja požarne varnosti zlasti v večjih mestih, na letališčih in v večjih industrijskih obratih, ter sodelovanje poklicnih in prostovoljnih gasilcev ob prometnih nesrečah na cestah in železnicah, ob naravnih ujmah in industrijskih nesrečah. Kot je dejal, so gasilci v Sloveniji najštevilčnejši med reševalci in na samem vrhu poklicev, ki jim državljani in državljanke najbolj zaupamo. Po oceni mag. Tonina so slovenski gasilci tudi ob epidemiji covid-19 ravnali odgovorno, saj ob intervencijah izvajajo vse potrebne zaščitne ukrepe. Sodelovali so pri razdeljevanju zaščitne opreme, opravljali različne prevoze, nudili pomoč štabom Civilne zaščite ter opravljali druga dela v korist skupnosti.  Mag. Tonin je dejal tudi, da si bo kot minister za obrambo in tudi kot prostovoljni gasilec po najboljših močeh prizadeval za rešitev zakonodajnih in statusnih vprašanj, ki jih treba glede položaja gasilstva in gasilcev še urediti.

Vir: www.gov.si