novice
Na predlog Združenja Slovenskih poklicnih gasilcev je srebrni znak Civilne zaščite prejel Miran Korošak – Koroški Gasilski Zavod Ravne in predsednik Zduženje Slovenskih Poklicnih Gasilcev

Bronasti znak Civilne zaščite so prejeli poklicni gasilci:

Primož Znider  iz Center za zaščito in reševanje Domžale, Boris Žnidarko PGE Celje, Matej Đorđ Gregor Koroški Gasilski Zavod ter Denis Nušinović Gasilska brigada Maribor.
Čestitke vsem za vaše delo v organih naše organizacije. Na predlog župana občine Ravne na Koroškem je zlati znak Civilne zaščite za dolgoletno uspešno delo pri razvijanju in utrjevanju organiziranosti, usposobljenosti in pripravljenosti Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč je prejel Koroški Gasilski Zavod. Čestitke Koroškemu gasilskemu zavodu Ravne!